رتبه های برتر کنکور ۹۴

رتبه های برتر کنکور 94Reviewed by دینی صد on Jul 29Rating:
۱

کشوری

پژمان شهبازى دستجرده
از اصفهان
رتبه کشوری در رشته ریاضی فیزیک :۱
رتبه در منطقه ۱ رشته ریاضی فیزیک :۱
تعداد آزمون :۱۹
سابقه کانونی:۱سال
میانگین تراز کانونی:۸۳۳۰
۱

کشوری

سارا همتى
از تبريز
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :۱
رتبه در منطقه ۱ رشته علوم تجربی :۱
رتبه در منطقه ۱ رشته منحصرا زبان :۱۴
تعداد آزمون :۵۶
سابقه کانونی:۳سال
میانگین تراز کانونی:۸۴۶۷
۱

کشوری

على كيانى نيستانكى
از تهران
رتبه کشوری در رشته علوم انسانی :۱
رتبه در منطقه ۱ رشته علوم انسانی :۱
تعداد آزمون :۳
سابقه کانونی:۱سال
میانگین تراز کانونی:۸۰۲۸
۲

کشوری

محمدرسول يزديان
از قم
رتبه کشوری در رشته ریاضی فیزیک :۲
رتبه در منطقه ۲ رشته ریاضی فیزیک :۱
رتبه در منطقه ۲ رشته منحصرا زبان :۲
تعداد آزمون :۳۸
سابقه کانونی:۲سال
میانگین تراز کانونی:۸۴۰۸
۲

کشوری

كيانا تدبير واجارگاه
از كلاچاي و رحيم آباد
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :۲
رتبه در منطقه ۲ رشته علوم تجربی :۱
رتبه در منطقه ۲ رشته منحصرا زبان :۱۶
تعداد آزمون :۱۱۱
سابقه کانونی:۶سال
میانگین تراز کانونی:۸۳۹۱
۲

کشوری

سيدابوالفضل ميررضى
از اصفهان
رتبه کشوری در رشته علوم انسانی :۲
رتبه در منطقه ۱ رشته علوم انسانی :۲
رتبه در منطقه ۱ رشته هنر :۱۱۷
تعداد آزمون :۱۸
سابقه کانونی:۱سال
میانگین تراز کانونی:۷۸۷۶
۳

کشوری

وحيد بالازاده مرشت
از بابلسر
رتبه کشوری در رشته ریاضی فیزیک :۳
رتبه در منطقه ۲ رشته ریاضی فیزیک :۲
رتبه در منطقه ۲ رشته منحصرا زبان :۱۵
تعداد آزمون :۲۵
سابقه کانونی:۱سال
میانگین تراز کانونی:۸۴۸۲
۳

کشوری

فائزه قائم دوست
از زاهدان
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :۳
رتبه در منطقه ۲ رشته علوم تجربی :۲
رتبه در منطقه ۲ رشته منحصرا زبان :۴
تعداد آزمون :۶۷
سابقه کانونی:۴سال
میانگین تراز کانونی:۸۳۳۳
۴

کشوری

مهدى لطافتى
از شيراز
رتبه کشوری در رشته ریاضی فیزیک :۴
رتبه در منطقه ۱ رشته ریاضی فیزیک :۲
تعداد آزمون :۲۶
سابقه کانونی:۱سال
میانگین تراز کانونی:۸۴۷۵
۴

کشوری

مهران نعمتى زاده
از يزد
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :۴
رتبه در منطقه ۲ رشته علوم تجربی :۳
رتبه در منطقه ۲ رشته منحصرا زبان :۷
تعداد آزمون :۶۵
سابقه کانونی:۴سال
میانگین تراز کانونی:۸۰۷۲
۵

کشوری

امير حسينى
از شيراز
رتبه کشوری در رشته ریاضی فیزیک :۵
رتبه در منطقه ۱ رشته ریاضی فیزیک :۳
رتبه در منطقه ۱ رشته منحصرا زبان :۲۱۹
تعداد آزمون :۸
سابقه کانونی:۱سال
میانگین تراز کانونی:۸۱۸۹
۵

کشوری

احسان طاهريفرد
از شيراز
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :۵
رتبه در ايثارگران رشته علوم تجربی :۱
تعداد آزمون :۱۶
سابقه کانونی:۱سال
میانگین تراز کانونی:۷۹۶۹
۶

کشوری

كيانوش عباسى
از تهران
رتبه کشوری در رشته ریاضی فیزیک :۶
رتبه در منطقه ۱ رشته ریاضی فیزیک :۴
تعداد آزمون :۱۲
سابقه کانونی:۱سال
میانگین تراز کانونی:۸۱۶۳
۶

کشوری

عرفان طاهرى فرد
از شيراز
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :۶
رتبه در ايثارگران رشته علوم تجربی :۲
تعداد آزمون :۱۷
سابقه کانونی:۱سال
میانگین تراز کانونی:۸۰۲۰
۷

کشوری

محمد سعيد مسيحا
از يزد
رتبه کشوری در رشته ریاضی فیزیک :۷
رتبه در منطقه ۲ رشته ریاضی فیزیک :۳
رتبه در منطقه ۲ رشته منحصرا زبان :۳۴۰
تعداد آزمون :۱۲
سابقه کانونی:۱سال
میانگین تراز کانونی:۸۰۶۰
۷

کشوری

كيارش زارع
از بيرجند
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :۷
رتبه در منطقه ۲ رشته علوم تجربی :۴
رتبه در منطقه ۲ رشته منحصرا زبان :۶۵
تعداد آزمون :۴۴
سابقه کانونی:۲سال
میانگین تراز کانونی:۸۱۴۸
۸

کشوری

سينا رنج كش زاده
از اروميه
رتبه کشوری در رشته ریاضی فیزیک :۸
رتبه در منطقه ۲ رشته ریاضی فیزیک :۴
رتبه در منطقه ۲ رشته منحصرا زبان :۷۷
تعداد آزمون :۲۸
سابقه کانونی:۲سال
میانگین تراز کانونی:۸۲۳۵
۸

کشوری

معين علا
از نور
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :۸
رتبه در منطقه ۲ رشته علوم تجربی :۵
تعداد آزمون :۱۲۹
سابقه کانونی:۶سال
میانگین تراز کانونی:۸۱۴۳
۸

کشوری

صدف وفا
از شيراز
رتبه کشوری در رشته علوم انسانی :۸
رتبه در منطقه ۱ رشته علوم انسانی :۵
تعداد آزمون :۲۴
سابقه کانونی:۱سال
میانگین تراز کانونی:۸۰۹۷
۹

کشوری

كيميا اسدى جوزانى
از تهران
رتبه کشوری در رشته ریاضی فیزیک :۹
رتبه در منطقه ۱ رشته ریاضی فیزیک :۵
تعداد آزمون :۵
سابقه کانونی:۱سال
میانگین تراز کانونی:۸۰۸۰
۹

کشوری

ميثم فرج پور نيرى
از اردبيل
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :۹
رتبه در منطقه ۲ رشته علوم تجربی :۶
رتبه در منطقه ۲ رشته منحصرا زبان :۱۰
تعداد آزمون :۲۰
سابقه کانونی:۱سال
میانگین تراز کانونی:۸۱۴۵
۹

کشوری

محمدرضا اقبالى زارچ
از يزد
رتبه کشوری در رشته علوم انسانی :۹
رتبه در منطقه ۲ رشته علوم انسانی :۳
تعداد آزمون :۸
سابقه کانونی:۱سال
میانگین تراز کانونی:۷۷۴۹
۱۰

کشوری

نيكان زرگرزاده
از تهران
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :۱۰
رتبه در منطقه ۱ رشته علوم تجربی :۲
تعداد آزمون :۱۰
سابقه کانونی:۱سال
میانگین تراز کانونی:۸۰۲۵
۱۰

کشوری

محمدرضا سلطانى على آباد
از يزد
رتبه کشوری در رشته علوم انسانی :۱۰
رتبه در منطقه ۲ رشته علوم انسانی :۴
رتبه در منطقه ۲ رشته منحصرا زبان :۱۲۹
تعداد آزمون :۱۵
سابقه کانونی:۱سال
میانگین تراز کانونی:۷۷۰۴

 

0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *