اطلاعيه سازمان ‌سنجش آموزش ‌كشور درخصوص نحوه توزيع كارت …

بازگشت به نوشته‌ها

اطلاعيه سازمان ‌سنجش آموزش ‌كشور درخصوص نحوه توزيع كارت …

اطلاعيه سازمان ‌سنجش آموزش ‌كشور درخصوص نحوه توزيع كارت ...Reviewed by دینی صد on Jul 26Rating:
اطلاعيه سازمان ‌سنجش آموزش ‌كشور درخصوص نحوه توزيع كارت، تعيين زمان و مكان برگزاري و رفع نقص آزمون عملي و طراحي رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص نقاشي، ارتباط تصويري، كارداني هنرهاي تجسمي، طراحي پارچه و طراحي لباس، طراحي صنعتي و كتابت و نگارگري آزمون سراسري سال ۱۳۹۴

 

پيرو اطلاعيه مورخ ۹۴/۳/۱۸، بدين‌‌وسيله‌ نظر متقاضيان مجموعه رشته هاي تحصيلي هنري شامل ( مجموعه۱: نقاشي و ارتباط تصويري، كارداني هنرهاي تجسمي، طراحي پارچه و طراحي لباس، مجموعه ۲: طراحي صنعتي و مجموعه۳:كتابت و نگارگري ) دانشگاههـا و مؤسسات‌ آموزش‌ عالـي در آزمون‌ سراسري‌ سال‌ ۱۳۹۴ را به‌ نكات زير معطوف‌ مي‌دارد:
آزمون عملي از داوطلبان گروه آزمايشي هنر كه‌ در زمان ثبت‌نام آزمون سراسري با علامتگذاري در بند ۴۵ تقاضانامه ثبت‌نامي و يا در زمان توزيع كارت شركت در آزمون سراسري در خرداد ماه علاقمندي خود را به مجموعه رشته‌هاي فوق اعلام نموده، و سپس نسبت به پرداخت هزينه آزمون عملي و طراحي رشته‌هاي تحصيلي فوق الذكر در موعد مقرر (از تاريخ ۹۴/۳/۱۷ لغايت ۹۴/۳/۲۷) در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان (در زمان پرينت كارت شركت در آزمون سراسري) اقدام نموده‌اند بعمل خواهد آمد. لذا اين داوطلبان بايد طبق برنامه‌هاي زماني مندرج در اين اطلاعيه اقدام نمايند.
به همراه داشتن اصل شناسنامه و يا كارت ملي براي كل داوطلبان در روز آزمون الزامي است.
داوطلبانيكه متقاضي آزمون عملي و طراحي رشته‌هاي تحصيلي فوق‌الذكر شده‌اند، لازم است با توجه به دوره‌هايي كه براساس كارنامه در آن مجاز به انتخاب رشته گرديده‌اند، با مراجعه به سايت اين سازمان نسبت به انتخاب كد رشته‌هاي تحصيلي مربوط در فرم انتخاب رشته آزمون سراسري و زمان تكميل آن به ‌صورت اينترنتي از اولويت ۱ تا ۱۵۰ و در هر اولويتي كه علاقه دارند اقدام نمايند.
متقاضياني كه نسبت به واريز هزينه آزمون عملي خود اقدام نموده‌اند بايد در زمان اعلام شده در اين اطلاعيه كارت آزمون عملي و يا طراحي خود را پرينت نموده و طبق آدرس مندرج در كارت ورود به جلسه آزمون عملي برابر زمان و مكان مندرج در پرينت كارت عملي خود اقدام نمايد.
آزمون‌هاي عملي و طراحي و درس تخصصي هر رشته قابل تمديد، تكرار و يا برگزاري آن بصورت انفرادي براي هيچ داوطلبي و تحت هيچ شرايطي ميسر نمي‌باشد.
حضور داوطلب در حوزه نيم ساعت قبل از ساعت شروع آزمون الزامي مي‌باشد.
داوطلباني كه متقاضي رشته‌هاي فوق بوده و نسبت به پرداخت هزينه آزمون عملي در موعد مقرر اقدام نموده و به هردليل موفق به دريافت كارت ورود به جلسه آزمون عملي و يا طراحي از پايگاه اينترنتي سازمان سنجش نمي‌شوند، مي‌بايست با به همراه داشتن دو قطعه عكس و كارت شناسايي معتبر، در روزهاي دريافت كارت شركت­ در­ آزمون به نماينده سازمان سنجش مستقر در محل باجه رفع نقص در شهرستان برگزاري و براساس برنامه زماني­ اعلام شده، مراجعه نمايند.
برنامه زمان و مكان مراجعه براي آزمون عملي رشته‌هاي فوق‌الذكر
‌الف) رشته‌هاي‌ تحصيلي نقاشي‌، ارتباط تصويري‌، كارداني هنرهاي تجسمي ، طراحي پارچه، طراحي لباس و طراحي صنعتي
كارت شركت در آزمون داوطلباني ‌‌كه نسبت به پرداخت هزينه آزمون عملي رشته‌‌‌هاي فوق الذكر در موعد مقرر در پايگاه اطلاع‌رساني سازمان اقدام نموده‌اند، از تاريخ ۹۴/۵/۶ تا ۹۴/۵/۸ از طريق سايت اين سازمان قابل پرينت مي‌باشد. اين داوطلبان لازم‌ است‌، در آزمون‌ درس‌ طراحي‌ رشته‌هاي فوق (بجز رشته كتابت و نگارگري) كه شروع فرآيند آزمون رأس‌ ساعت‌ ۸:۰۰ صبح‌ روز جمعه مورخ ۹۴/۵/۹ و شروع فرآيند آزمون رشته طراحي صنعتي رأس ساعت ۱۴:۳۰ بعداز ظهر روز جمعه مورخ ۹/۵/۹۴ آغاز مي‌گردد، شركت نمايند. لوازم و وسايل مورد نياز: پرينت كارت آزمون طراحي، شناسنامه‌ عكسدار يا كارت‌ ملي، تخته شاسي به ابعادA3، مدادهاي‌‌ (رنگي- سياه‌- طراحي و اتود) پر رنگ‌‌ و نرم، پاك كن‌ و تراش، خط‌كش‌، گونياي‌ كوچك‌، پرگار و گيره‌هاي ‌كاغذي.
تذكر مهم ۱: داوطلباني كه‌ متقاضي رشته ارتباط تصويري‌ دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي-تهران وابسته به آموزش و پرورش مي‌باشند، مي‌بايست علاوه بر شركت در آزمون عملي طبق اطلاعيه‌اي كه در دهه سوم مرداد ماه توسط اين سازمان براي شركت در مصاحبه تخصصي و بررسي صلاحيت‌هاي عمومي در استان محل اقامت داوطلب برگزار خواهد شد، شركت نمايند. در غيراينصورت به منزله انصراف فرد از ادامه گزينش تلقي مي‌گردد، به عبارتي كليه داوطلبان بايد حائز شرايط مصاحبه و بررسي صلاحيت‌هاي عمومي بوده تا درگزينش نهائي كه براساس ضوابط اين سازمان در بهمن ماه انجام مي‌گردد باشند.
تذكر مهم ۲: در صورتيكه ‌داوطلبي‌ پس از دريافت كارت خود در هريك از رشته‌هاي‌ تحصيلي نقاشي‌، ارتباط تصويري‌، كارداني هنرهاي تجسمي ، طراحي پارچه، طراحي لباس و طراحي صنعتي مغايرتي مشاهده نمايد مي‌تواند در روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه‌ مورخ ۷ و ۹۴/۵/۸ از ساعت ۸:۰۰ الي ۱۲:۰۰ ظهر و از ساعت ۱۴:۰۰­الي ۱۸:۰۰ بعدازظهر به نماينده رفع نقص اين سازمان مستقر در شهرستان محل برگزاري آزمون به شرح جدول ذيل مراجعه نمايند. داوطلبان توجه داشته باشند در صورتي كه متقاضي آزمون رشته‌هاي جلسه صبح شامل: ( نقاشي‌، ارتباط تصويري‌، كارداني هنرهاي تجسمي ، طراحي پارچه، طراحي لباس) مي‌باشند منحصراً يك كارت شركت در آزمون براي آنها پيش‌بيني شده است. داوطلبان بايستي براي شركت در آزمون حداقل نيم ساعت قبل از شروع آزمون در حوزه امتحاني خود در محل برگزاري آزمون كه آدرس آن بر روي كارت شركت در آزمون آنها درج شده، حضور داشته باشند. به همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون، شناسنامه و يا كارت ملي وسايل مورد نياز آزمون از قبيل: تخته شاسي به ابعادA3 – مدادهاي‌‌ (رنگي- سياه‌- طراحي و اتود) پر رنگ‌‌ و نرم – پاك كن‌ و تراش – خط‌كش‌، گونياي‌ كوچك‌، پرگار و گيره‌هاي ‌كاغذي الزامي است. داوطلبان رشته‌هاي‌ تحصيلي نقاشي‌، ارتباط تصويري‌، كارداني هنرهاي تجسمي ، طراحي پارچه و لباس(نوبت صبح) توجه داشته باشند به طرحهاي مقدماتي و اتودهاي اوليه آنها توجه مي شود لذا بهتر است آنها را پاك نكنند.
يادآوري هاي مهم :
(۱) داوطلبان از الصاق كردن هرگونه كاغذ، كاغذ پوستي و غيره به كار عملي خودداري نمايند. همراه داشتن هرگونه كاغذ و مقوا و استفاده از وسايلي نظير ماژيك، لاك‌هاي الكلي و تينري، راپيد، رنگ‌هاي پودري و مايع، خودنويس، گراف، آبرنگ، رنگ گواش، مركب و ساير وسايل مشابه خودداري فرمايند و همراه داشتن هرگونه وسايل اضافي به جز وسايل مورد نياز ممنوع مي باشد.
هیچ یک از داوطلبان اجازه­ی آوردن وسایل اضافی اعم از کتاب، جزوه، تلفن همراه، پیجر، نت­بوک و هرگونه وسیله الکترونیکی مجهز به دوربین فیلم­برداری و یا عکس­برداری و غیره (به جز موارد خواسته شده فوق) را ندارند.
(۲) استفاده از هر گونه کتاب طراحی، کاغذ (به جز آنهایی که در جلسه آزمون به داوطلبان داده خواهد شد) تصاویر متفرقه در جلسه آزمون اکیداً ممنوع بوده و در صورت مشاهده تقلب محسوب میشود. در حین انجام پروژه، قدم زدن، سرکشی بر روی کار دیگران، هر نوع پرسش و پاسخ و کمک به دیگران مجاز نبوده و در صورت انجام آن به عنوان تقلب محسوب خواهد شد.
(۳) هر گونه کولاژ کردن، چسباندن و نصب کردن مصالح متفرقه بر روی پروژه عملی یا تشریحی ممنوع است.
جدول محل برگزاري و رفع نقص كارت شركت در آزمون عملي و طراحي رشته‌هاي‌ تحصيلي نقاشي‌، ارتباط تصويري‌، كارداني هنرهاي تجسمي طراحي پارچه، طراحي لباس و طراحي صنعتي با توجه به استان محل اقامت
استان محل اقامت
آدرس محل رفع نقص
آدرس محل برگزاري‌آزمون
تهرا ن– البرز –  سمنان– مركزي– همدان– قم
تهران- خيابان آزادي- بين آذربايجان وخوش -نبش كوچه كامياران-دانشگاه سوره
حوزه خواهران: تهران- خيابان كارگر شمالي- بعد ازتقاطع جلال آل احمد-روبروی کوچه دهم- پرديس شماره ۲ دانشكده‌هاي فني دانشگاه تهران – ساختمان مركزي
حوزه برادران: تهران – خيابان آزادي – بين خيابان آذربايجان و خوش – نبش كوچه كامياران – دانشگاه سوره
آذربايجان ‌شرقي– آذربايجان ‌غربي– اردبيل – كردستان
تبريز-بلوار ۲۹ بهمن-ساختمان كتابخانه مركزي قديم-مديريت امور آموزشي دانشگاه تبريز
تبريز- بلوار ۲۹ بهمن – نرسيده به بيمارستان ۲۹ بهمن –روبروي ساختمان مترو – دانشكده برق دانشگاه تبريز
اصفهان – چهار محال و بختياري – يزد
اصفهان- ميدان آزادي (دروازه شيراز)- بلوار دانشگاه- درب شمالي دانشگاه اصفهان- ساختمان آموزش دانشگاه- دفتر ستاد آزمونهاي دانشگاه اصفهان
اصفهان- ميدان آزادي(دروازه شيراز) خيابان هزار جريب- درب جنگلباني دانشگاه اصفهان- ساختمان فيزيك
بوشهر- فارس – كهكيلويه و بويراحمد
شيراز- خيابان ساحلي غربي- مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيراز
شيراز بلوار دانشجو- ميدان ارم- خوابگاه ارم- دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز
ايلام – خوزستان – لرستان- كرمانشاه
اهواز- جاده گلستان- انتهاي بلوار پرديس – مجتمع آموزش عالي جهاد دانشگاهي خوزستان
اهواز- جاده گلستان- انتهاي بلوار پرديس – مجتمع آموزش عالي جهاد دانشگاهي خوزستان
خراسان (رضوي- شمالي- جنوبي)
مشهد- مديريت آموزشي دانشگاه فردوسي مشهد
مشهد- بلوار وكيل آباد- خيابان شهيد باهنر- درب دانشكده علوم رياضي دانشگاه فردوسي مشهد
سيستان‌‌ و بلوچستان– كرمان –هرمزگان
كرمان- خيابان شهيد مصطفي خميني-ابتداي اتوبان هفت باغ-آموزشكده فني و حرفه‌اي شماره يك شهيد چمران كرمان
كرمان- خيابان شهيد مصطفي خميني- ابتداي اتوبان هفت باغ- سالن امتحانات آموزشكده فني و حرفه اي شماره يك شهيد چمران كرمان
گيلان- زنجان- قزوين
رشت- پرديس دانشگاه گيلان واقع در بلوار حافظ- خيابان ملت- روبروي پارك شهر
رشت-بزرگراه خليج فارس (كيلومتر ۶ جاده قزوين) مجتمع آموشي دانشگاه گيلان ـ دانشكده ادبيات و علوم انساني
مازندران – گلستان
بابلسر- خيابان پاسداران – سازمان مركزي دانشگاه مازندران
بابلسر- بلوار شهيد ذوالفقاري – پرديس دانشگاه مازندران
ب) رشته كتابت و نگارگري دانشگاهها و موسسات آموزش عالي
داوطلباني ‌‌كه نسبت به پرداخت هزينه آزمون عملي رشته‌‌ تحصيلي كتابت و نگارگري در موعد مقرر در پايگاه اطلاع‌رساني سازمان اقدام نموده‌اند، كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون درس طراحي آنان از تاريخ ۹۴/۵/۱۳ تا ۹۴/۵/۱۵ از طريق سايت اين سازمان قابل پرينت مي‌باشد. اين داوطلبان لازم‌ است‌، با در دست‌ داشتن‌ شناسنامه و يا كارت ملي و پرينت كارت شركت در آزمون عملي به همراه وسايل مورد نياز شامل: خودكار، مداد و پاك كن نرم، تخته شاسي به ابعاد A3، مدادهاي طراحي B2، B4 و B6 در روز جمعه مورخ ۹۴/۵/۱۶به آدرس مندرج در كارت ورود به جلسه به حوزه آزمون عملي مراجعه نمايند. داوطلبان از الصاق كردن هرگونه كاغذ، كاغذ پوستي و غيره به كار عملي خودداري نمايند. ضمناً با توجه به اينكه به طرحهاي مقدماتي و اتودهاي اوليه آنها توجه مي‌شود لذا بهتر است داوطلبان آنها را پاك نكنند. ضمناً همراه داشتن هرگونه وسايل اضافي به جز وسايل مورد نياز ممنوع مي باشد.  فرآيند شروع آزمون درس طراحي فوق رأس ساعت ۸:۳۰ صبح روز جمعه مورخ ۹۴/۵/۱۶ در نشاني مندرج در كارت آزمون آغاز مي‌شود. آزمون اين رشته منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد.
تذكرات مهم براي داوطلبان رشته كتابت و نگارگري:
(۱) هیچ یک از داوطلبان اجازه­ی آوردن وسایل اضافی اعم از کتاب، جزوه، تلفن همراه، پیجر، نت­بوک و هرگونه وسیله الکترونیکی مجهز به دوربین فیلم­برداری و یا عکس­برداری و غیره (به جز موارد خواسته شده فوق) را ندارند.
(۲) استفاده از هر گونه کتاب طراحی، کاغذ (به جز آنهایی که در جلسه آزمون به داوطلبان داده خواهد شد) تصاویر متفرقه در جلسه آزمون اکیداً ممنوع بوده و در صورت مشاهده تقلب محسوب میشود. در حین انجام پروژه، قدم زدن، سرکشی بر روی کار دیگران، هر نوع پرسش و پاسخ و کمک به دیگران مجاز نبوده و در صورت انجام آن به عنوان تقلب محسوب خواهد شد.
(۳) هر گونه کولاژ کردن، چسباندن و نصب کردن مصالح متفرقه بر روی پروژه عملی یا تشریحی ممنوع است.

 

مطلب پیشنهادی  رتبه زیر هزار ۱۸۳ دانش‌آموز استان بوشهر در کنکور

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بازگشت به نوشته‌ها