جزئیات رشته‌های دارای شرایط خاص کنکور ۹۴/ شرایط اعلام علاقمندی

بازگشت به نوشته‌ها

جزئیات رشته‌های دارای شرایط خاص کنکور ۹۴/ شرایط اعلام علاقمندی

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان کنکور ۹۴ باید شماره مورد یا موارد رشته‌های دارای شرایط خاص (حداكثر ۴ مورد) را از اطلاعیه مربوطه در سازمان سنجش انتخاب و به صورت اینترنتی از تاریخ ۱۷ تا ۲۷ خردادماه از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان به نشانی: www.sanjesh.org نسبت به اعلام علاقمندی به آنها اقدام کنند. به درخواست‌های غیر از روش اینترنتی ترتیب اثر داده نمی‌شود. رشته‌های‌ دارای شرایط خاص رشته‌هایی هستند كه نیاز به‌ اقداماتی‌ نظیر مصاحبه‌، معاینه‌، آزمون علمی و یا عملی دارند. وپذیرش آنها بصورت متمرکز خواهد بود. بعد از اعلام علاقمندی داوطلبان به این رشته‌ها در صورتی‌ كه‌ نام آنان‌ (حدوداً در محدوده زمانی دهه اول مرداد ۹۴) در ردیف‌ معرفی‌شدگان‌ چند برابر ظرفیت‌ رشته‌های‌ مذكور برای‌ مصاحبه‌ و معاینه‌ اعلام‌ شود، باید ضمن اینكه‌ در مراحل‌ مصاحبه‌، معاینه‌ و آزمون علمی و یا عملی شركت‌ می کنند در زمان‌ انتخاب‌ رشته‌ نیز، كدرشته‌ یا كدرشته‌های‌ مذكور را از دفترچه‌ شماره ۲ به‌ عنوان‌ یك‌ یا چند رشته از انتخاب‌های‌ خود از اولویت ۱ تا ۱۵۰ در هر اولویتی كه علاقه دارند انتخاب کنند. آن ‌دسته ‌از داوطلبانی‌كه‌ علاقه‌مندی‌ خود را به ‌هر یك از رشته‌های تحصیلی دارای شرایط خاص دانشگاه امام صادق (ع) در زمان ثبت‌نام آزمون سراسری از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه ذیربط اعلام کرده اند نیاز به اقدام خاصی در این مرحله ندارند. ملاك نهایی برای ظرفیتها، عنوان رشته‌ها و نیمسال پذیرش برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، موارد درج شده در دفترچه راهنمای انتخاب رشته (دفترچه شماره ۲) خواهد بود. مؤسساتی كه در رشته‌های تحصیلی دارای شرایط خاص بصورت مشترك از بین داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی‌وفنی، علوم تجربی و علوم انسانی دانشجو می‌پذیرند. جدول رشته‌های تحصیلی موسسات آموزش عالی كه از گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی‌وفنی، علوم تجربی و علوم انسانی دانشجو می‌پذیرند نام مؤسسه آموزش عالی شماره ‌مواردی كه‌ باید در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان درج شود رشته‌های تحصیلی دانشگاه شهید مطهری- تهران ۱ الهیات و معارف اسلامی -فقه و حقوق اسلامی‌ الهیات و معارف اسلامی -فلسفه و حكمت اسلامی‌ الهیات و معارف اسلامی -فلسفه و كلام اسلامی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی واحد تهران ۲ فقه‌ و حقوق‌ امامی‌ فقه‌ و حقوق ‌شافعی فقه ‌و حقوق حنفی تاریخ اسلام ادیان‌ و مذاهب‌ فلسفه‌ و عرفان ‌اسلامی علوم قرآن مجید دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی واحد بندرعباس ۳ فقه‌ و حقوق‌ امامی‌ فقه‌ و حقوق ‌شافعی‌ دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی واحد زاهدان ۴ فقه‌ و حقوق امامی‌ فقه‌ و حقوق ‌حنفی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی واحد سنندج ۵ فقه‌ و حقوق‌ امامیه‌ فقه‌ و حقوق ‌شافعی‌ علوم قرآن و حدیث رشته‌های‌ تحصیلی‌ دارای‌ شرایط خاص‌ گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی و فنی داوطلبان علاقمند به تحصیل در هر یك از رشته‌های تحصیلی مندرج در جدول شماره (۴) لازم است با توجه به شرایط و ضوابط مؤسسه مذكور كه در ذیل جدول رشته‌های تحصیلی درج شده است علاقمندی خود را به انتخاب رشته یا رشته‌های ذیربط اعلام کنند. جدول رشته‌‌های‌ تحصیلی گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی‌ و فنی عنوان رشته تحصیلی/ نام مؤسسه آموزش عالی شماره ‌مواردی كه‌ باید در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان درج شود رشته‌های تحصیلی رشته‌های ‌تحصیلی‌ دانشگاه‌ صنعتی‌ مالك ‌اشتر وابسته به وزارت ‌دفاع‌ (محل تحصیل شاهین‌شهر اصفهان) (دوره روزانه) ۶ مهندسی هوا فضا مهندسی اپتیك و لیزر مهندسی دریا ـ كشتی سازی رشته‌های ‌تحصیلی‌ دانشگاه‌ صنعتی‌ مالك ‌اشتر وابسته به وزارت ‌دفاع‌ (محل تحصیل شاهین‌شهر اصفهان) (دوره شبانه) ۷ مهندسی هوا فضا مهندسی اپتیك و لیزر مهندسی دریا ـ كشتی سازی رشته‌های‌ تحصیلی‌ دارای‌ شرایط خاص‌ گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ تجربی ‌ داوطلبان علاقمند به ادامه تحصیل و انتخاب هر یك از رشته‌های تحصیلی مندرج در جدول شماره (۶) لازم است با توجه به شرایط و ضوابط مؤسسه مذكور كه در ذیل جدول رشته‌های تحصیلی درج شده است علاقمندی خود را به انتخاب رشته یا رشته‌های ذیربط اعلام کنند. جدول رشته‌های‌ تحصیلی‌ مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ تجربی‌ عنوان رشته تحصیلی/ نام مؤسسه آموزش عالی شماره ‌مواردی كه‌ باید در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان درج شود پزشكی- دانشگاه علوم پزشكی بقیه الله(عج)-تهران ۶ داروسازی- دانشگاه علوم پزشكی بقیه الله(عج)-تهران ۷ داروسازی بورسیه و استخدام ارتش جمهوری اسلامی در دانشگاه علوم پزشكی بقیه الله(عج)-تهران ۸ پرستاری- دانشگاه علوم پزشكی بقیه الله(عج)-تهران ۹ مهندسی بهداشت محیط و مهندسی بهداشت حرفه‌ای-دانشگاه علوم پزشكی بقیه الله(عج)-تهران ۱۰ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشكی بقیه الله (عج)-تهران ۱۱ سایر رشته‌های تحصیلی كارشناسی دانشگاه علوم پزشكی بقیه الله (عج)-تهران ۱۲ پذیرش در رشته های این جدول در دانشگاه علوم پزشكی بقیه الله (عج) از میان داوطلبان با عضویت بسیجی و نهایتا جذب به صورت بورسیه و استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و و دانشگاه ارتش از میان داوطلبان و نهایتا جذب به صورت بورسیه واستخدام ارتش جمهوری اسلامی انجام می گیرد. رشته‌های‌ تحصیلی‌ دارای‌ شرایط خاص‌ گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ انسانی داوطلبان علاقمند به ادامه تحصیل و انتخاب رشته‌‌ تحصیلی مندرج در جدول لازم است با توجه به شرایط و ضوابط مؤسسه مذكور كه در همین اطلاعیه درج شده است، علاقمندی خود را به انتخاب رشته ذیربط اعلام کنند. جدول‌ رشته‌های‌‌ تحصیلی‌ مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ انسانی‌ عنوان رشته تحصیلی/ نام مؤسسه آموزش عالی شماره ‌مواردی كه‌ باید در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان درج شود رشته‌های تحصیلی روانشناسی عمومی دانشگاه شهید مطهری تهران ۶ علوم اسلامی- روانشناسی عمومی معرفی چند برابر ظرفیت علاقمندان به رشته‌های دارای شرایط خاص برای انجام مراحل مصاحبه همزمان با اعلام نتایج اولیه آزمون سراسری (در مرداد ماه ) خواهد بود. شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی تمامی این دانشگاه ها به طور کامل در اطلاعیه سازمان سنجش و سایت اینترنتی دانشگاه ها و موسسات آموزشی مربوطه اعلام شده است.

مطلب پیشنهادی  توزیع کتب درسی اول و دوم متوسطه از 15 شهریور 94

دیدگاه (1)

  • علی.مرادی پاسخ

    خدا رو شکر میکنم که با موسسه خوبی مثل شما آشنا شدم

    ۵ تیر ۱۳۹۴ در ۰۹:۴۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بازگشت به نوشته‌ها