روش درست یادگیری زبان

بازگشت به نوشته‌ها

روش درست یادگیری زبان

روش درست یادگیری زبانReviewed by دینی صد on Aug 31Rating:

شیوه ی مطالعه
قبل از پرداختن به شیوه ی مطالعه، به شما پیشنهاد میکنیم:
– از خودتان و یا روش مطالعه انتظار معجزه نداشته باشید. مطمئن باشید زبان انگلیسی نیاز به استمرار، پشتکار و صرف وقت و انرژی (البته بهصورت اصولی و با برنامه ریزی) دارد. پس به تبلیغات فریبنده ای که ادعای آموزش زبان انگلیسی در مدت زمان کوتاه و بدون تلاش را دارند هیچ اهمیتی ندهید.

– فراتر از کنکور به زبان انگلیسی فکر کنید!
و اما شیوهی مطالعه:
در هر روز هفته یک ساعت مطالعه را به این درس اختصاص دهید، مطالعه زبان انگلیسی را به ۳ بخش مجزا تقسیم کنید.
۱٫ Vocabulary (واژگان) ۲٫ Grammar 3. تستزنی. به این ترتیب شما در هفته، ۳ ساعت مطالعه مختص واژگان ۲ ساعت مطالعه مختص گرامر و ۲ ساعت مطالعه مختص تست زنی خواهید داشت.
۱٫ در ساعت مطالعهی مختص واژگان:
الف) همزمان با شروع مطالعه ی یک درس، کلمات را از همه جای درس (تمرینها، متنها، زیرنویسها، جدولها و….) استخراج و آنها را در جدولهایی بنویسید که هر جدول:
– شامل گروهی از کلمات باشد که به نحوی در یک زمینه دارای اشتراک باشند، مثلاً: کلمات هم شکل را در یک جدول بنویسید (bind، bond، bund، band، bound، …… یا bird، bread، braid، bride، breed و…..)
کلمات مترادف را در یک جدول بنویسید (mediate، intervene، interpose، reconsiliate، interfere و…..)
کلمات با یک پیشوند را در یک جدول بنویسید (degenerate، decompose، deflate، deviate و….)
کلمات با یک مضمون (theme) را در یک جدول بنویسید، مانند جدول مربوط به میوهها، جانوران، گیاهان، زمانها، مکانها و…..
– شامل ۳ ستون باشد که یک ستون مربوط به کلمه، یک ستون برای معنی فارسی و در ستون دیگر نیز یک جمله بنویسید. (بهتر است که جمله را خودتان بسازید و در غیر اینصورت از کتاب و یا دیکشنری استفاده کنید)
نکته ی ۱: به لغات پایانی درس اکتفا نکنید.
نکته ی ۲: کلمات خیلی ساده را وارد جدولها نکنید.
نکته ی۳: دقت کنید که لازم نیست هر جدول شامل تعداد کلمات زیادی باشد. همچنین کامل شدن این جدولها بهصورت تدریجی و همراه با مطالعهی کتاب صورت میگیرد. مثلاً شما در درس یک جدولی را ایجاد کردهاید که یک یا دو کلمه در آن قرار گرفتهاند. اما در درس هشت یا نه چند کلمه ی دیگر به آن اضافه میکنید.
نکته ی ۴: چون نمیتوانید همهی لغات را در جدولها قرار بدهید، باید یک جدول با عنوان «other words» یا «unsubjected words» نیز داشته باشید تا لغات مذکور (که برای آنها وجه اشتراک پیدا نکرده اید) را در آن بنویسید. احتمالاً بیشترین لغات را در این جدول خواهید نوشت!
ب) پس از مطالعهی چندین درس و تهیهی تعدادی از جدولها (تقریباً ۲۰۰ تا ۳۰۰ کلمه) ساعت مطالعهی مختص واژگان را به ۳ بخش (طبق زیر) تقسیم کنید:
– در یک قسمت مانند قبل، کتاب را مطالعه و جدولها را تهیه و یا کامل کنید (نمونهی جدول)
– در یک قسمت با استفاده از جدولها، کلمات را به فیشهای لایتنر انتقال داده و کلمات را به روش لایتنر میخوانید (روش لایتنر)
– در قسمت دیگر تنها به خواندن متون انگلیسی بپردازید. هدف از این بخش کسب تجربه به منظور خواندن سریع متون انگلیسی میباشد. شما باید علیرغم مشاهدهی کلمات نا آشنا مفهوم متن و جملات را درک وحتی با توجه به معنی جملات و مفهوم کلی متن، معنی کلمات جدید را حدس بزنید.
نکته: تنها به تکرار کلمات اکتفا نکنید. برای یادگیری عمیق کلمات، بین آنها و مطالب موجود در حافظه به نحوی ارتباط برقرار کنید. سعی کنید کلمات را در قالب تصاویر، جملات، آهنگها، رفتارهای رومزه و … در حافظه ثبت کنید. چند مثال:
– steal که با style خاص خود steel میدزدد.
– اگر میخواهید معنی fig (انجیر) در ذهنتان ثبت شود، pig را تصور کنید که fig میخورد.
– به فردی فکر کنید که chess بازی میکند و در همان حال cheese میخورد.
– وقتی هنگام مطالعهی زبان برای شما آب هویج میآورند، بهعنوان تشکر بگویید: به خاطر آبcarrot ممنون!
۲٫ ساعت مطالعه مختص گرامر:
مفیدترین روش برای مطالعه و یادگیری گرامر، خواندن گرامرهای ذکر شده در کتابهای درسی و نوشتن یک خلاصهی کلی از آنها میباشد. در این خلاصهبرداریها میتوانید برای بهخاطر سپردن موثرتر با استفاده از خلاقیت ذهنتان جملات و یا کلماتی را بهصورت رمزی ایجاد کنید که با بهخاطر آوردن این جملات و کلمات رمزی گرامرهای مورد نظر را نیز به یاد بیاورید.
مثلاً ترتیب قرار گرفتن صفات در جمله قبل از اسم را میتوانید به این طریق بهخاطر بسپارید.
اما تنها خواندن و خلاصه برداری کردن از گرامرها (حتی اگر به بهترین نحو انجام گیرد) به هیچ عنوان کافی نیست. شما باید برای درک و یادگیری عمیق گرامرها تا میتوانید تمرینهای کتاب درسی (و کتابهای غیردرسی) را حل کنید. سعی کنید جواب تمرینها را در کتاب یادداشت نکنید تا بتوانید در مطالعات بعدی نیز خود را تست کنید.
۳٫ ساعت مطالعه ی مختص تست زنی:
– برای هر ساعت مطالعهی مختص تست زنی یک آزمون انگلیسی تهیه کنید.
– از آزمونهای مشابه کنکور و یا آزمونهای کنکورهای گذشته استفاده کنید (البته آزمون کنکورهای گذشته برای زمانی است که اکثر مطالب را مطالعه کردهاید)
– هرگز از تستهای طبقه بندی شده ی موضوعی (مثلاً صد تست پشت سرهم در مورد ضمایر و….) استفاده نکنید.
– در هر آزمون این احساس را در خود ایجاد کنید که در جلسه ی کنکور هستید.
– زمان را کنترل کنید. با پیشرفت مطالعه و تمرین باید زمان پاسخگویی به سوالات کاهش یابد.
– یکی از اهداف تمرین تست زنی شناخت نقاط ضعف و قوت است. یعنی اینکه شما متوجه شوید که در کدام قسمت از سوالات (گرامر، درک مطلب و…..) قوی و در کدام قسمت ضعیف هستید تا بعداً با توجه به آنها به سوالات پاسخ دهید.
– در درک مطلب ها ابتدا یک نگاه کلی (گذرا) به متن و سوالات انداخته (۱ تا ۲ دقیقه) و سپس متن را بخوانید و سعی کنید با توجه به نگاه گذرایی که به سوالات انداختهاید زیر نکات مهم خط بکشید. (این طریقهی خواندن متن را در ساعت مطالعهی مختص واژگان انجام دادهاید!). در پاسخدهی به سوالات طرح شده از متن ابتدا به سوالات Vocabulary پاسخ دهید. سپس سوالات مفهومی را که از ایدهی کلی متن پرسش کردهاند پاسخ دهید.
– در سوالات گرامر سعی کنید پاسخهایی را انتخاب کنید که ساختارهای گرامری ساده را به وجود میآورند. گزینههایی که ساختار گرامر جمله را پیچیده میکنند به احتمال بیشتری اشتباه هستند.
– در انتهای هر آزمون نکات جدید گرامر و همچنین کلمات نا آشنا و جدید که در حین مطالعه به آنها برنخورده بودید یا به آنها توجه نکرده بودید را مشخص کرده و یادداشت کنید تا در ساعت مطالعه ی مختص واژگان یا گرامر، آنها را مطالعه کنید.

مطلب پیشنهادی  طراحي صنعتي از نگاه رتبه‌ي 6 کنکور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بازگشت به نوشته‌ها