کارنامه کنکور تجربی ( رشته اتاق عمل) با تحلیل خانم فرزی

[av_textblock size='' font_color='' color='']

?آشنایی با رشته ی اتاق عمل(کارشناسی پیوسته):

?با توجه به گسترده شدن مراکز درمانی و بیمارستانی که مجهز به اتاق عمل هستند این نیاز حس میشود که افرادی کاردان اداره ی امور یک اتاق عمل جراحی را به نحو احسن انجام دهند . این دسته از افراد اصولا میتوانند از نظر فنی پزشکان و جراحان را کمک برسانند .همچنین وسایل جراحی و استریل کردن آنها نیز میتواند در زمینه فعالیت های آنان در اداره ی اتاق عمل جراحی باشد . در اکثر نقاط دنیا اصولا برنامه ای که برای خواندن این رشته در نظر گرفته میشود به چندین صورت مختلف است . متخصصان اتاق عمل به عنوان عضو مهمی از یک تیم بهداشتی هستند که با پزشکان ، هوشبران ، پرستاران و … در تماس هستند و برای تامین آرامش و مراقبت از بیماران انجام وظیفه میکنند و نیز اداره ی یک اتاق عمل به آنها میتواند سپرده شود. باتوجه به طولانی بودن زمان برخی جراحی ها،علاقه مندان به رشته ی اتاق عمل بایداز انگیزه وتوان جسمی نسبتا بالایی برخوردار باشند. رشته ی اتاق عمل در مقطع کاردانی بین سال های ۱۳۶۶ تا سال ۱۳۸۰ و در مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته از سال ۱۳۸۷ در دانشکده های مربوطه ارائه میگردد . این رشته به طور معمول در دانشکده های پیراپزشکی و نیز پرستاری ارائه میشود و گروهی تحت عنوان گروه اتاق عمل اداره ی امور مربوط به این رشته در دانشکده را بر عهده دارند. ?تصور اشتباهی که مردم درباره ی این رشته دارند این است،می پندارند فارغ التحصیلان این رشته تنها وسایل جراحی را به جراح در اتاق عمل می دهند ودر افکار عامیانه تر عرق پیشانی جراح را حین عمل خشک می کنند.وهمین تصورات موجب می شود داوطلبان قبل از ورود به این رشته این تصور را داشته باشند که نمی خواهیم زیردست کسی باشیم وکسی در اتاق عمل به ما دستور بدهد.این را مدنظر داشته باشیدکه در سیستم های بهداشتی کسی بالای دست کسی نیست یعنی مقام مافوق نداریم وهمه برای بهبود وسلامتی بیمار تلاش می کنند.لازم است بدانیدوظایف یک کمک جراح چیزی فراتر از تصورات عوام گونه است. وظایف یک کمک جراح: آماده کردن اتاق عمل-کنترل رطوبت وایمنی-استریل کردن وسایل جراحی-حضور به عنوان دستیار فنی جراح-کمک به جمع آوری نمونه،محافظت وفرستادن آن به آزمایشگاه-حضوردر اتاق ریکاوری-استریل کردن اتاق پس از جراحی-توانایی بالا در بخیه زدن-کار با تمامی وسایل در اتاق عمل که در حین حراحی وقبل وبعدآن استفاده می شود. ?اتاق عمل در مقطع کارشناسی پیوسته به مدت ۴سال آموزش داده می شودودر مجموع۱۳۰واحد درسی بایدگذرانده شود.(۲۲واحدعمومی+۸۴واحددروس پایه واختصاصی+۲۴واحدکارآموزی) طول دوره ی کارشناسی مطابق با آیین نامه ی آموزشی در دوره ی کارشناسی پیوسته وناپیوسته مصوب شورای عالی برنامه ریزی کشور؛حداقل۴سال وحداکثر۵سال(در شرایط خاص ووموافقت آموزش کل دانشگاه علوم پزشکی)می باشد. ?ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر: ۱-حالت اول دانشجویان در مقطع کارشناسی آموزش های مربوط به این رشته را فرا می گیرند(۴سال مدرک لیسانس)که در صورت گذراندن یه دوره ی۱/۵تا۲ساله می توانند به عنوان کمک اول جراح در اتاق عمل حضور داشته باشند. ۲-حالت دوم این است که افراد پس از گذراندن دوره کارشناسی پرستاری یک دوره۲ساله اتاق عمل را خواهند گذراند و پس از اتمام دوره و گرفتن مدرک میتوانند به عنوان متصدی و اداره کننده ی اتاق عمل فعالیت کنند . ۳-حالت سوم این است که افراد دوره کاردانی اتاق عمل را گذرانده و پس از آن در صورت تمایل خود شخص یک دوره ی یک ساله نیز میتوانند بگذرانند که به طور کامل برای کار در محیط اتاق عمل آماده شوند. ۴-حالت چهارم مقطع کارشناسی است که دراین رشته تمرکزش بر روی تربیت نیرویی کارآمد است که با کسب توانایی حرفه ای و نیز دانش روز خدمات مراقبتی را در سطح بالایی از استاندارد جهت حفظ سلامت بیمار انجام دهد. ?فرصت های شغلی: فارغ التحصیلان می توانندبعد از دوره ی کارشناسی،با کسب مجوزدر بخش جراحی،اتاق عمل ومراکز جراحی سرپایی،اورژانس ها،مطب ها؛بیمارستان های خصوصی ودولتی وبه طور کلی در هرجایی که نیاز به اتاق عمل یا نهارت های فنی اتاق عمل باشد،استخدام شوند. ?از دانشگاه های برتر این رشته: می توان به دانشگاه علوم پزشکی همدان،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد،دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ودانشگاه علوم پزشکی سمنان اشاره نمود. تهیه وتنظیم:خانم فررزی(مشاور تحصیلی) ☎️ ارتباط مستقیم با مشاور تحصیلی ?? ? 021-66566623 ? 09120560256 ? ارتباط با ادمین : @dini100admin ?www.dini100.ir ?در ادامه نمونه کارنامه هایی از پذیرفته شدگان دراین رشته را قرارخواهیم داد...???

 در تحلیل کارنامه فوق??? خواهیم داشت:

دوره ای که داوطلبان هرسه منطقه پذیرفته شده اندروزانه می باشد‌.وهمانطور که قبلا گفته شدپذیرش در دوره های روزانه می تواندبومی(استانی،ناحیه ای،قطبی)یا کشوری باشد. _شهرمحل سکونت داوطلب منطقه۱شمیرانات می باشدوجنسیت زن. _شهر محل سکونت داوطلب منطقه۲خرم آبادمی باشدوجنسیت زن. _شهر محل سکونت داوطلب منطقه۳شهربابک می باشدوجنسیت زن. توجه!!! *در منطقه۱نوع گزینش داوطلب ناحیه ای است. *در منطقه۲نوع گزینش داوطلب قطبی است. *در منطقه۳نوع گزینش داوطلب استانی است. ?تاثیر۲۵درصدی معدل کتبی دیپلم در کارنامه های: معدل داوطلب منطقه۱: ۱۹/۰۵ معدل داوطلب منطقه۲: ۱۶/۱۱ معدل داوطلب منطقه۳: ۱۸/۵۱ ?میانگین درصددروس عمومی در کارنامه های: منطقه۱: ۳۹% منطقه۲: ۲۰% منطقه۳: ۴۸% ?میانگین درصددروس اختصاصی در کارنامه های: منطقه۱: ۱۵% منطقه۲: ۲۸% منطقه۳: ۱۲% _در کارنامه ی منطقه۲کسب درصدصفردر۲درس ادبیات با ضریب۴ودینی باضریب۳میانگین درصددروس عمومی را تاحدبسیارزیادی کاهش داده است تا جایی که می بینیم باوجوداینکه میانگین درصددروس اختصاصی داوطلب منطقه۲از دوکارنامه ی دیگر بهتر است اما رتبه کشوری این داوطلب باداوطلب منطقه۳تفاوت خاصی نداردواز داوطلب منطقه۱هم بیشتر است.این نشان دهنده ی این است که در کنکور بایدتناسب مطالعه بین همه ی دروس رعایت شودزیرا هر درس با ضریب واهمیت خاص خود تاثیرخاص خودرا نیز دارد.تصور بسیاری از داوطلبان ما این است اگر من دردویا چند درس که قوی هستم درصدخوب کسب کنم بهتر می توانم نتیجه بگیرم اما غافل از اینکه هر درس امتیاز خاص خودراداردوشما با نادیده گرفتن آن در واقع ازگرفتن امتیاز آن درس صرفه نظر کرده اید. ☎️ ارتباط مستقیم با مشاور تحصیلی ?? ? 021-66566623 ? 09120560256 ? ارتباط با ادمین : @dini100admin ?www.dini100.ir [/av_textblock]

کارنامه کنکور با تحلیل خانم فرزی

[av_textblock size='' font_color='' color='']

?آشنایی با رشته ی مهندسی شهرسازی(کارشناسی):

?شهرسازکیست؟ در حقیقت شهرسازی یا طراح وبرنامه ریزی شهری عبارت از دوپدیده محیط وانسان هستند،که در کنار هم جوامع زیستی را بوجود آورده اند.شهرسازبه ایجادرابطه ای منطقی بین انسان ومحیط زیست مبادرت می کند.امروزه متخصصین شهرسازی در زمینه مسائل شهرسازی،در دورشته اصلی برنامه ریزی شهری وطرح ریزی شهرایفای نقش می کنند. شهرسازی عبارت است از مطالعهٔ طرح‌ریزی و توسعهٔ شهرها با در نظر گرفتن احتیاجات اجتماعی و اقتصادی با توجه به حداقل رساندن مشکلات شهری و پاسخ‌گویی به نیازهای عمومی جمعیت شهری.دانش شهرسازی‌ به‌ بررسی‌ کلیه‌ تحولات‌ اجتماعی‌، اقتصادی‌، سیاسی‌ و فیزیکی‌ یک‌ شهر می‌پردازد و تلاش‌ می‌کند که‌ روابط‌ موجود در یک‌ شهر را در قالب‌ یک‌ نظام‌ هماهنگ‌، مدیریت‌ و سازماندهی‌ کند. *اگربه هنر وریاضیات علاقمند هستید... *اگربه دروس حفظی بی علاقه هستید... *اگر خلاقیت ونوآوری دارید... *اگر نیاز به کسب درآمد از طریق تحصیلات دارید... می توان گفت در انتخاب این رشته به درستی عمل نموده ونی توانیددر این رشته موفق شوید. ?یک تصورکه در باره ی این رشته هست این است که مهندسی شهرسازی با برنامه ریزی شهری وطراحی شهری تفاوتی ندارد‌.اما در حقیقت این دورشته باهم متفاوت هستند: ۱_مهندسی شهرسازی در مقطع کارشناسی است.ولی دورشته ی برنامه ریزی وطراحی شهری کارشناسی ارشدبود. ۲_مهندسی شهرسازی وظیفه اتصال این دورشته رادارد.مهندسی شهرسازی ویا کارشناس شهرسازی به مقدمات وحتی بعضی دروس برنامه ریزی وطراحی شهری می پردازدودرک روشنی نسبت به این رشته داشته ودرصورت انتخاب هرکدام از دورشته،رشته ی مقابل را درک کردهودر فعالیت هاوپروژه های شهری عملکردبهتری دارد. ?مهندسی شهرسازی در مقطع کارشناسی به مدت۴سال(۸ترم)آموزش داده می شود.ودر مجموع باید۱۴۰واحد درسی گذرانده شود. ?ادامه ی تحصیل در مقاطع بالاتر: بعداز فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی امکان ادامه ی این رشته تا مقاطع بالاتر یعنی کارشناسی ارشدودکترای تخصصی نیز وجود دارد. داوطلبان کارشناسی ارشد می تواننددر رشته های زیربه ادامه ی تحصیل مشغول شوند: برنامه ریزی شهری-برنامه ریزی منطقه ای-مدیریت شهری-طراحی شهری *دانشگاه شیراز_کارشناسی وکارشناسی ارشد *دانشگاه تهران_کارشناسی،کارشناسی ارشدودکترا *دانشگاه تربیت مدرس_کارشناسی ارشد *دانشکاه شهیدبهشتی_کارشناسی ارشد *دانشگاه علم وصنعت_کارشناسی ارشد ?مهارت های مربوط به نرم افزار های تخصصی مهندسی شهر سازی: امروزه نرم افزارهای رایانه ای یکی از مهم ترین ابزارهای کمکی مهندس شهرسازی است که یاری گر او در رسیدن به اهدافش می باشد. اگر به بررسی اجمالی آگهی های استخدامی مهندس شهرسازی بپردازید، متوجه خواهید شد اکثر کارفرماها، شرکت ها و سازمان ها یکی از شرایط جذب مهندس شهرسازی را تسلط بر نرم افزارهای مربوط به حوزه مهندسی شهرسازی قرار داده اند. بنابراین اگر می خواهید در شغل مهندسیشهرسازی موفق باشید، به راحتی و سریعا بتوانید شغل مناسب و پردرآمدی را در حوزه تخصصی خود یعنی مهندسی شهرسازی پیدا کنید و یا اگر شاغل در این حوزه هستید و می خواهید پله های ترقی را سریعتر طی کنید، مطمئن باشید یادگیری نرم افزارهای تخصصی مهندسی شهرسازی یکی از راه های اصلی و مطمئن برای شماست. برخی از مهمترین نرم افزارهای تخصصی وکاربردی مهندسی شهرسازی: نرم افزارCityEngine:نرم افزار ایجادمدل سازی سه بعدی شهری. نرم افزارAutoCad:نرم افزار طراحی های دوبعدی وسه بعدی وعلوم مهندسب مرتبط با نقشه کشی نرم افزارRevit:نرم افزار مدل سازی وطراحی نقشه های ساختمانی نرم افزارGeoShow3D:نرم افزار قوی برای مدیریت اطلاعات جغرافیایی سه بعدی ?فرصت های شغلی: یک نکته ی مثبت درباره ی بازارکار:این رشته پیشینه ی زیادی در کشور ما ندارد؛بنابراین این رشته دانش آموختگان کمتری داردومی توان گفت که شهرساز بیکار نداریم. زمینه های کاری مهندس شهرسازی در کشور بسیار متفاوت و متنوع است. مهندس شهرسازی می تواند در سازمانهای وابسته به مسائل سکونتی و شهری از جمله وزارت راه و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید، مراکز تحقیقاتی مسکن و شهرسازی، استانداریها، بنیاد مسکن، شهرداریهای مناطق و نواحی شهری و سازمانهای وابسته به آنها مانند دفاتر نوسازی بافتهای فرسوده، سازمان نوسازی، سازمان زیباسازی شهری و سازمانهای پیشگیری از مدیریت بحران استخدام شوند. همچنین فعالیت در بخش خصوصی – در شرکتهای مهندسین مشاور شهرسازی، معماری، برنامه ریزی منطقه ای و … – زمینه شغلی مناسب دیگری برای مهندسان شهرسازی می باشد. در صورت داشتن سرمایه، تجربه و سایر شرایط لازم، مهندس شهرسازی می تواند به طور مستقل به تاسیس شرکت مهندسی مشاور شهرسازی بپردازد. مهندس شهرسازی برای اینکه بتواند مجوز لازم برای فعالیت در بسیاری از بخش ها را داشته باشد، باید از سازمان نظام مهندسی پروانه اشتغال به کار دریافت کند. مهندس شهرسازی ۳ سال پس از فارغ التحصیلی می تواند در آزمون حرفه ای سازمان نظام مهندسی که به صورت سراسری در استانها انجام می گیرد، شرکت کرده و به شرط قبولی در آزمون و ارائه سوابق کارآموزی مناسب پروانه اشتغال به کار مهندسی دریافت کند. یکی از کارهایی که مهندس شهرسازی می تواند انجام دهد، این است که به عنوان کارشناس رسمی دادگستری به حل پرونده های مرتبط به حوزه کاری خود بپردازد. برای این امر باید در آزمون مربوطه که در هر نوبت شرایط آن اعلام می گردد، شرکت کرده و مدرک کارشناس رسمی از دادگستری دریافت کند. با توجه به روند رو به رشد توسعه شهرها در کشور و لزوم بکارگیری متخصصان شهرسازی جهت برنامه ریزی، طراحی و اجرای پروژه های مرتبط، پیش بینی می شود در سال های آتی بازارکار و فرصت های شغلی مناسبی پیش روی مهندسان شهرسازی باشد. ?از دانشگاه های برتر این رشته: می توان به دانشگاه شهیدبهشتی-دانشگاه تربیت مدرس ودانشگاه شیراز اشاره نمود. تهیه وتنظیم:خانم فررزی(مشاور تحصیلی) ☎️ ارتباط مستقیم با مشاور تحصیلی ?? ? ۰۲۱-۶۶۵۶۶۶۲۳ ? ۰۹۱۲۰۵۶۰۲۵۶ ? ارتباط با ادمین : @dini100admin ?www.dini100.ir ? @dini100channel ?در ادامه نمونه کارنامه هایی از پذیرفته شدگان دراین رشته را قرارخواهیم داد...?????

 در تحلیل کارنامه فوق??? خواهیم داشت:

دوره ای که داوطلبان هر سه پایه پذیرفته شده اند روزانه می باشد.وهمانطور که قبلا گفته شدپذیرش در دوره های روزانه می تواندبومی(استانی،ناحیه ای،قطبی)یا کشوری باشد. _شهرمحل سکونت داوطلب منطقه۱اصفهان می باشدوجنسیت زن. _شهرمحل سکونت داوطلب منطقه۲کرج می باشدوجنسیت زن. _شهرمحل سکونت داوطلب منطقه۳پاکدشت می باشدوجنسیت زن. توجه!!! *در منطقه۱نوع گزینش داوطلب کشوری است. *در منطقه۲نوع گزینش داوطلب ناحیه ای است. *در منطقه۳نوع گزینش داوطلب ناحیه ای است. ?تاثیر۲۵درصدی معدل کتبی دیپلم در کارنامه های: معدل داوطلب منطقه۱: ۱۸/۸۵ معدل داوطلب منطقه۲: ۱۹/۴۳ معدل داوطلب منطقه۳: ۱۸/۰۷ ?میانگین درصددروس عمومی در کارنامه های: منطقه۱: ۵۱% منطقه۲: ۶۷% منطقه۳: ۳۲% ?میانگین درصددروس اختصاصی در کارنامه های: منطقه۱: ۲۲% منطقه۲: ۳۵% منزقه۳: ۱۰% _در کارنامه ی منطقه۱داوطلب در یکی از برترین دانشگاه های ارائه دهنده این رشته موفق به تحصیل شده است. در کارنامه ی منطقه۲با توجه به وضعیت داوطلب امکان انتخاب آزادانه برای تمامی شهرها ودانشگاه های ارائه دهنده این رشته را دارد اما داوطلب نوع گزینش ناحیه ای را انتخاب کرده است‌.دقت داشته باشید در انتخاب رشته علاقه وشرایط داوطلب از ملاک های اصلی محسوب می شوند. با وجود تفاوت چشمگیر در میانگین درصدهای کسب شده در دروس عمومی واختصاصی توسط داوطلب منطقه۲و۳ امامی بینیم که این ۲داوطلب هر دو در یک دانشگاه پذیرفته شده اند.آن چه که شانس قبولی رابه داوطلب منطقه۳داده است نوع گزینش،استفاده از سهمیه منطقه۳می باشد.پاکدشت با توجه به اینکه از شهرستان های استان تهرا محسوب می شوداما از لحاظ تقسیم بندی جزو مناطق۳بشمار می رود. ☎️ ارتباط مستقیم با مشاور تحصیلی ?? ? ۰۲۱-۶۶۵۶۶۶۲۳ ? ۰۹۱۲۰۵۶۰۲۵۶ ? ارتباط با ادمین : @dini100admin ?www.dini100.ir ? @dini100channel [/av_textblock]

کارنامه کنکور با تحلیل خانم فرزی

[av_textblock size='' font_color='' color='']

?آشنایی با رشته ی گفتار درمانی(کارشناسی):

?گفتاردرماني يكي از رشته هاي علوم پزشكي در شاخه توان بخشي است كه به مطالعه ي جنبه هاي مختلف گفتار و زبان و تشخيص و درمان اختلالات مربوط بدان مي پردازد. گفتاردرماني به عنوان تركيبي از دانش و هنر, از مجموعه گسترده اي از علوم انساني و تجربي بهره مي گيرد. متخصصان گفتار درمانی در وهله اول آسیب‌هایی را که توسط عامل ژنتیکی یا اکتسابی به گفتار و زبان وارد شده تشخیص می‌دهند و در وهله دوم به ارزیابی میزان آسیب‌دیدگی و علت آن می‌پردازند و سپس مرحله درمان را شروع می‌کنند. برای مثال امکان دارد که به علت سکته مغزی، تصادف یا اصابت ترکش، اختلالی در حوزه زبان فرد ایجاد شود که این اختلال می‌تواند به صورت بی‌ربط صحبت کردن یا ناتوانی در سخن گفتن بروز کند. یا اینکه امکان دارد مشکل در حوزه گفتارباشد؛ یعنی در تولید گفتار و یا روانی گفتار اختلالی به وجود بیاید. برای مثال کودکی که صدای "ر" را "ل" تلفظ می‌کند دارای اختلال در تولید گفتار است و همچنین فردی که در طول یک دقیقه به جای 4 جمله (به طور متوسط) یک جمله را گفته و یا برعکس 10 جمله را بیان می‌کند، دچار اختلال در روانی گفتار است و بالاخره امکان دارد تارهای صوتی به دلایل مختلف آسیب ببینند که موجب خراب شدن کیفیت صوت می‌شود. در تمام موارد فوق یک گفتار درمان سعی می‌کند که به شیوه‌های غیرپزشکی و بدون استفاده از دارو، آسیب ایجاد شده را درمان کند اما طول درمان و نحوه درمان متفاوت خواهد بود؛ یعنی آسیب‌های حوزه زبان چون به سیستم عصب مرکزی در مغز برمی‌گردد، طولانی‌تر و دشوارتر است اما درمان اختلاف حوزه گفتار آسان‌تر و سریع‌تر می‌باشد. كارشناسان رشته گفتار درماني به ياري افرادی مي‌آيند که مي‌خواهند حرف بزند. مي‌خواهند وقتي شاد یا غمگين هستند احساست خود را به آرامي و بدون دغدغه با ديگران در ميان بگذارن د، اما نمي‌توانند. در واقع هدف اين رشته بررسي ، تشخيص ، ارزيابي و درمان اختلالات گفتار و زبان است. صبور بودن‌ مهمترین‌ ویژگی‌ لازم‌ برای‌ یک‌ گفتار درمانگر است‌. چرا که‌ بعضی‌ از بیماران‌ به‌ کندی‌ پیشرفت‌ می‌کنند. همچنین‌ متخصص‌ رشته‌ گفتار درمانی باید انعطاف‌پذیر باشد. برای‌ این‌ که‌ در این‌ کار تنوع‌ مراجعه‌کنندگان‌ بسیار زیاد است‌؛ یعنی مراجعین‌ می‌توانند یک‌ بچه‌ 2 ساله‌ تا یک‌ فرد 90 ساله‌ باشند که‌ بدون‌ شک‌ هریک‌ روحیات‌ و ویژگی‌های‌ خاص‌ خود را دارند. دانشجوی‌ موفق‌ رشته‌ گفتار درمانی کسی‌ است‌ که‌ به‌ زبان‌ انگلیسی‌ و دانش‌ کامپیوتر مسلط‌ باشد. همین‌طور بهتر است‌ با لهجه‌های‌ مختلف‌ آشنایی‌ داشته‌ باشد چون‌ ممکن‌ است‌ ناشنوایی‌ به‌ او مراجعه‌ کند که‌ در یک‌ محیط‌ تُرک‌ یا کُرد زبان‌ زندگی‌ کرده‌ است‌. ?حیطه ی اصلی کارشناسان رشته ی گفتار درمانی: الف ) كمك به افرادي كه اختلالات تلفظي دارند. به گونه‌اي كه بتوانند بدرستي توليد صداهاي گفتاري را بياموزند. ب ) كمك به بيماراني كه اختلال در صوت دارند و يا به علل مختلف حنجره آنها جراحي شده و فاقد صورت طبيعي هستند. ج ) كمك به بيماراني كه به دليل آسيب‌هاي مغزي زبان پريش‌ شده‌اند (اين دسته از بيماران قدرت سخن گفتن نداشته و يا بي‌ربط سخن مي‌گويند) د) ياري كردن ناشنوايان براي برقراري ارتباط كلامي . هـ ) كمك به طيف گسترده‌اي از عقب‌ماندگان ذهني براي برقراري ارتباط كلامي. و ) توصيه و مشاوره به افراد جامه به منظور پيشگيري از اختلالات فوق. ?رشته ی گفتار درمانی در مقطع کارشناسی به مدت۴سال(۸ترم)آموزش داده می شود.ودر مجموع ۱۲۸واحد درسی باید گذرانده شود. ?ادامه ی تحصیل در مقاطع بالاتر: این رشته درمقاطع بالاتر در دومقطع کارشناسی ارشدودکترای تخصصی بصورت ناپیوسته ارائه می شود. فارغ التحصیلان کارشناسی گفتار درمانی مجازند در رشته های زیردر مقطع ارشد ادامه تحصیل دهند: مهندسی پزشکی(بیوالکتریک)-مهندسی پزشکی(زیست مواد)-اپیدمیولوژی-ارزیابی فناوری سلامت علوم تشریحی. ?فرصت های شغلی: موقعیت‌ شغلی‌ رشته گفتار درمانی در ایران‌ به این صورت است: یک‌ گفتار درمانگر می‌تواند به‌ قاریان‌ قرآن‌، مداحان‌، خواننده‌ها، گویندگان‌ صدا و سیما، دوبلورها و در کل‌ افرادی‌ که‌ از صوت‌ خود به‌ صورت‌ حرفه‌ای‌ استفاده‌ می‌کنند، آموزش‌ دهد که‌ چگونه‌ سخن‌ بگویند یا از صوت‌ خود استفاده‌ کنند تا مشکلی‌ برایشان‌ به‌ وجود نیاید. این‌ رشته‌ برای‌ جوانان‌ کنجکاو که‌ به‌ دنبال‌ کشف‌ ناشناخته‌ها می‌باشند و می‌خواهند در زمینه‌ تحصیلی‌شان‌ حرف‌ اول‌ را بزنند، رشته‌ بکری‌ است‌ و زمینه‌های‌ ناشناخته‌ زیادی‌ دارد. یک‌ گفتار درمانگر می‌تواند در درمانگاه‌ها و مراکز بهداشت‌، مراکز ویژه‌ توانبخشی‌ و مراکز آموزش‌ و پرورش‌ استثنایی‌ فعالیت‌ بکند چون‌ قسمت‌ عمده‌ کار در ارتباط‌ با ناشنواها و کم‌شنواها است‌. با این که مشکل شغلی در جامعه ما برای همه رشته هااز جمله رشته گفتار درمانی وجود دارد.اما از آن جایی که فارغ التحصیلان رشته های توانبخشی واز جمله گفتار درمانی محدود هستندواز طرفی جامعه به آن هانیاز بسیاری دارد.رشته های علوم توان بخشی کمتر از سایررشته هابا مشکل شغلی روبه رو هستند. ضوابط تأسیس دفاتر کار گفتار درمانی: ۱- دفتر گفتار درمانی به محلی اطلاق می شود که طبق ضوابط و مقرات وزارت بهداشت ‘ درمان و آموزش پزشکی برای ارائه خدمات گفتار درمانی پس از دریافت مجوز فعالیت ، توسط افراد واجد شرایط مندرج در این آئین نامه دایر می گردد. ۲- آسیب شناس گفتار و زبان به فردی اطلاق می شود که دانش آموخته مقطع کارشناسی یا مقطع بالاتر این رشته از دانشگاه های داخل یا خارج از کشور باشد و مدرک وی به تائید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد. ۳- مجوز فعالیت گفتار درمانی عبارت اسـت از مجـوزی که پس از بررسی مدارک و مستندات توسط دانشگاه های علوم پزشکی صادر می شود. ?از دانشگاه های برتر این رشته: می توان به دانشگاه های علوم پزشکی تهران-علوم پزشکی شهیدبهشتی-علوم پزشکی تبریز وارومیه اشاره نمود. تهیه وتنظیم:خانم فررزی(مشاور تحصیلی) ☎️ ارتباط مستقیم با مشاور تحصیلی ?? ? ۰۲۱-۶۶۵۶۶۶۲۳ ? ۰۹۱۲۰۵۶۰۲۵۶ ? ارتباط با ادمین : @dini100admin ?www.dini100.ir ? @dini100channel ?در ادامه نمونه کارنامه هایی از پذیرفته شدگان دراین رشته را قرار خواهیم داد. ?در ادامه نمونه کارنامه هایی از پذیرفته شدگان دراین رشته را قرارخواهیم داد...?????

در تحلیل کارنامه فوق??? خواهیم داشت:

دوره ای که داوطلبان هر سه منطقه پذیرفته شده اند روزانه می باشد وهمانطور که قبلا گفته شد پذیرش در دوره های روزانه می تواند بصورت بومی(استانی،ناحیه ای،قطبی)یا کشوری باشد. _شهرمحل سکونت داوطلب منطقه۱تبریزمی باشدوجنسیت زن. _شهر محل سکونت داوطلب منطقه۲سبزوار می باشدوجنسیت زن. _شهرمحل سکونت داوطلب منطقه۳طبس می باشدوجنسیت مرد. توجه!!! *درمنطقه۱نوع گزینش داوطلب بومی استانی است. *در منطقه۲نوع گزینش داوطلب کشوری است. *در منطقه۳کوع گزینش داوطلب کشوری است. ?تاثیر۲۵درصدیمعدل کتبی دیپلم در کارنامه های: معدل داوطلب منطقه۱: ۱۷/۴۷ معدل داوطلب منطقه۲: ۱۹/۳۵ معدل داوطلب منطقه۳: ۱۹/۱۱ ?میانگین درصددروس عمومی در کارنامه های: منطقه۱: ۵۴% منطقه۲: ۴۹% منطقه۳: ۴۳% ?میانگین درصددروس اختصاصی در کارنامه های: منطقه۱: ۲۵% منطقه۲: ۲۱% منطقه۳: ۳۲% _چون فار غ التحصیلان رشته های توانبخشی از جمله گفتار درمانی محدود می باشد.همین امر می تواند عاملی باشدبرای اینکه ظرفیت پذیرش در این رشته افزایش پیداکند.تا جایی که ما مشاهده می کنیم داوطلبانی با رتبه ی کشوری بالای۲۰۰۰۰هم موفق به تحصیل دردوره های روزانه این رشته شده اند. در منطقه۱نوع گزینش داوطلب بصورت استانی امکان تحصیل در دانشگاهی با رتبه علمی برتر را برایش فراهم نموده است. در منطقه۱می بینیم میانگین درصددروس عمومی وتخصصی از داوطلب منطقه۲بیشتر است اما رتبه ی کشوری ابن داوطلب حدود۱۰۰۰نفربا داوطلب منطقه۲متفاوت است.که علت این تفاوت را می توان کسب درصدی بالاتر از میانگین درصدکسب شده توسط کل داوطلبان در درس عربی با انحراف معیاربالاتوسط داوطلب منطقه۲دانست. ☎️ ارتباط مستقیم با مشاور تحصیلی ?? ? ۰۲۱-۶۶۵۶۶۶۲۳ ? ۰۹۱۲۰۵۶۰۲۵۶ ? ارتباط با ادمین : @dini100admin ?www.dini100.ir ? @dini100channel [/av_textblock]

کارنامه کنکور با تحلیل خانم فرزی

[av_textblock size='' font_color='' color='']

?آشنایی با رشته ی نساجی(کارشناسی):

بشر در ابتدا برای تهیه لباس و پوشاک و محافظت از خود در مقابل سرما و گرما صنعت نساجی را به وجود آورد. سپس زیرانداز و روانداز خود را به یاری این صنعت تهیه کرد و امروزه نه تنها انواع پوشاک و فرش و موکت را به یاری صنعت نساجی تهیه می‌کند بلکه برای ساخت ترمز ماشین،‌ شریانهای مصنوعی، جاده‌ها، هواپیما‌ها و سایت‌های فضایی به منسوجات نیاز است.برای مثال بیش از 50% قلب مصنوعی از الیاف نساجی درست شده است. همچنین بیش از 75% استحکام تایرها از منسوجات است و در جاده‌سازی نیز قبل از این که آسفالت ریخته شود،‌ منسوجات ویژه‌ای را روی سطح جاده می‌خوابانند که عمر جاده‌ها را افزایش می‌دهد. به همین دلیل امروزه نمی‌توان همچون گذشته صنعت نساجی را به روش استاد و شاگردی از نسلی به نسل دیگر انتقال داد. چرا که نساجی در حال حاضر صنعتی بسیار گسترده و پیچیده است که اداره آن نیاز به تخصص و تحصیلات دانشگاهی دارد، تخصصی که در رشته مهندسی نساجی می‌توان به آن دست یافت. این‌ صنعت‌ شامل‌ بخش‌های‌ مختلفی‌ می‌شود که‌ از آن‌ جمله‌ می‌توان‌ به‌ کارخانه‌های‌ ریسندگی‌ (تولید نخ‌های‌ مختلف‌)، بافندگی‌ (تولید انواع‌ پارچه‌)، تولید فرش‌ ماشینی‌ و موکت‌ و همچنین‌ کارخانه‌های‌ تکمیل‌کننده‌ این‌ کالاها مثل‌ رنگرزی‌، چاپ‌ و کارخانه‌های‌ تولید الیاف‌ مصنوعی‌ مثل‌ نایلون‌ و پلی‌پروپیلن‌ اشاره‌ کرد. مهندسی‌ نساجی‌ رشته‌ای‌ است‌ که‌ دانش‌ و توانایی‌ لازم‌ را برای‌ اداره‌ بخش‌های‌ مختلف‌ این‌ صنعت‌ به‌ دانشجویان‌ می‌دهد. این‌ رشته‌ دارای‌ سه گرایش‌ "تکنولوژی‌ نساجی‌" و "شیمی‌ نساجی‌ و علوم‌ الیاف‌" و "پوشاک" است‌. ?مهندسی نساجی در مقطع کارشناسی به مدت۴سال(۸ترم)آموزش داده می شود. این رشته در مقطع کارشناسی دارای سه گرایش می باشد. دروس‌ مشترک‌ در‌ گرایش‌های‌ مختلف‌ مهندسی‌ نساجی‌: ریاضی‌ عمومی‌، فیزیک‌ عمومی‌، شیمی‌ عمومی‌، برنامه‌نویسی‌ کامپیوتر، معادلات‌ دیفرانسیل‌، آمار و احتمالات‌ مهندسی‌، محاسبات عددی. ?گرایش های مهندسی نساجی در مقطع کارشناسی: ۱-گرایش شیمی نساجی وعلوم الیاف دانشجوی‌ گرایش‌ شیمی‌ نساجی‌ و علوم‌ الیاف‌ در زمینه‌ تولید الیاف‌، خواص‌ الیاف‌، مواد رنگزا، خصوصیات‌ مواد رنگزا و نحوه‌ تکمیل‌ مواد نساجی‌ مطالعه‌ می‌کند. به‌ عبارت‌ دیگر با طرز تهیه‌ الیاف‌ و نحوه‌ کاربرد مواد شیمیایی‌ در صنایع‌ نساجی‌ آشنا می‌گردد.اینن گرایش تمرکز بیشتری روی مباحث شیمی دارد.بسیاری از واحدهای این گرایش با رشته مهندسی پلیمر(گرایش رنگ)ومهندسی شیمی مشترک است. ۲-گرایش تکنولوژی نساجی دانشجوی‌ تکنولوژی‌ نساجی‌ نحوه‌ تولید نخ‌، پارچه‌، قالی‌ و موکت‌ را مطالعه‌ کرده‌ و آموزش‌ می‌بیند و تا حدودی‌ با طراحی‌ ماشین‌آلات‌ نساجی‌ و قطعات‌ مختلف‌ آنها آشنا می‌گردد. همچنین با شیوه‌های‌ ریسندگی‌ نخ‌ها، مقدمات‌ بافندگی‌ و بافندگی‌ آشنا می‌شود و برای‌ شناخت‌ دستگاه‌های‌ نساجی‌ دروسی‌ درارتباط‌ با علم‌ مکانیک‌ می‌گذراند. ۳-گرایش پوشاک امروزه بخش پوشاک صنعت نساجی به سوی ایجاد واحدهای بزرگ صنعتی متمایل شده است، اما متأسفانه نیروی کار متخصص برای فعالیت در این واحدهای صنعتی وجود ندارد تا جایی که برخی از صنایع پوشاک، فارغ‌التحصیلان مهندسی نساجی ـ گرایش‌های تکنولوژی نساجی و شیمی نساجی و علوم الیاف یا فارغ‌التحصیلان طراحی لباس را استخدام می‌کنند و پس از برگزاری دوره‌های کوتاه مدت آنها را برای کار در صنایع پوشاک آماده می‌کنند. اما در عمل دیده می‌شود که همین افراد نیز پاسخگوی نیاز صنایع پوشاک نیستند.در اشل صنعتی که در یک روز 1000 تا 2000 دست لباس آماده می‌شود، نیاز به یک مهندس نساجی گرایش پوشاک است تا با طراحی خط تولید، نحوه دوخت و اتصال قطعات را تعیین نماید. در ضمن یک مهندس نساجی باید نحوه زمان‌بندی و طراحی خط تولید را به گونه‌ای انجام دهد که اگر برش و چرخ یک قطعه 20 ثانیه طول می‌کشد و قطعه‌ای دیگر 3 دقیقه زمان می‌برد، دستگاهی که قطعه‌ای را در زمان کمتر تولید می‌کند، بیکار نماند. این مسأله زمانی اهمیت بیشتر پیدا می‌کند که بدانیم با توجه به طرح و مدل یک لباس، طراحی خط تولید فرق می‌کند. برای مثال، یک شلوار جین معمولی حدود 15 قطعه دارد، اما یک شلوار جین تزئینی امکان دارد 50 قطعه داشته باشد؛ قطعاتی که زمان دوخت آنها متفاوت است. در این میان، مهندس نساجی گرایش پوشاک حتی تعداد دستگاه‌های موجود برای دوخت هر قطعه را تعیین می‌کند تا کارخانه از هر دستگاه حداکثر استفاده را بکند.از سوی دیگر، مسأله لایه‌چینی را می‌توان مطرح کرد؛ چون در کارخانه برای صرفه‌جویی در وقت و هزینه، قطعات هر دست لباس را به صورت مجزا برش نمی‌دهند، بلکه برای هر قطعه 50 یا 70 لایه می‌چینند و سپس الگو را گذاشته و برش می‌دهند. ?ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر: بعداز فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی امکان ادامه تحصیل در دوره ی کارشناسی ارشدودکترا تخصصی در این رشته در ایران فراهم است.در خصوص تحصیلات خارجی،کشورهای انکلستان وآلمان جزو گزینه های برتر هستندکه همکاری خوبی هم برای بورسیه دانشگاهی با رشته نساجی دارند. گرایش های کارشناسب ارشدمهندسی نساجی: -مهندسی نساجی گرایش تکنولوژی نساجی -مهندسی ساختارهای نانولیفی -مهندسی نساجی گرایش شیمی نساجی وعلوم الیاف توجه!!! مهندسی نساجی گرایش مدیریت صنایع نساجی مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه امیرکبیر،دانشگاه یزد،دانشگاه صنعتی اصفهان،دانشگاه گیلان،دانشگاه آزادواحد یزد،دانشگاه آزادواحداراک،دانشگاه آزادواحد کاشان،دانشگاه آزادتهران واحد تهران جنوب وواحد علوم تحقیقات ارائه می شود. ?فرصت های شغلی: صنعت نساجی بعد از نفت، بزرگترین صنعت کشور است. به همین دلیل همیشه نیازمند مهندس متخصص و کارآمدی است که بتواند مسؤولیت بخش‌های فنی و مدیریتی آن را بر عهده بگیرد. در ضمن باید توجه داشت که برخلاف اکثر رشته‌های مهندسی ، رشته مهندسی نساجی تنها در تعداد محدودی دانشگاه ارائه می‌شود و به همین دلیل بازار کار این رشته بخصوص در شهرستانها نسبتا خوب است چرا که بیشتر کارخانه‌های نساجی در شهرستانها مستقر هستند. یک مهندس نساجی می‌تواند در کارخانجات نساجی به عنوان مدیرعامل، رئیس کارخانه، مدیرتولید (مسؤول سالن‌های مختلف ریسندگی، بافندگی، رنگرزی، چاپ و تکمیل زیر نظر این مدیر کار می‌کنند)، مدیر بازرگانی (مسؤول بازاریابی، مسؤول فروش و مسؤول تدارکات در این بخش فعالیت دارند)، مدیر مهندسی صنعتی (مسؤولان آزمایشگاههای مختلف و کارشناسان کنترل کیفیت بخشهای مختلف در این حیطه کاری فعالیت می‌کنند) و مشاور کارخانه (مشاور در امور مختلف مانند خرید خط تولید، طراحی خط تولید، تولید جنس جدید، رفع اشکالات پیش‌آمده در خط تولید، خرید ماشین‌آلات و بررسی افزایش انعطاف‌پذیری آنها) فعالیت بکند و یا با بخش نساجی موسسه استاندارد، اداره نساجی و پوشاک وزارت صنایع ، بخش نساجی وزارت کار (برای بررسی مسائل کارگری، کم‌کردن ضایعات و افزایش تولید و بهره‌وری)، بخش نساجی وزارت دادگستری (برای تعیین قیمت کارخانجات ورشکسته و برآورد کردن قیمت کالاهای نساجی)، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی و مراکز تحقیقاتی مانند مرکز تحقیقات جهاد سازندگی همکاری بکند. ?از دانشگاه های برتر این رشته: می توان به دانشگاه امیرکبیر،دانشگاه یزد،دانشگاه صنعتی اصفهان ودانشگاه رازی کرمانشاه اشاره نمود. از بزرگان این رشته می توان آقای"حسن تفضیلی" بنیان گذارصنعت نساجی در ایران اشاره کردوازایشان به عنوان پدر نساجی ایران یادمی کنند. تهیه وتنظیم:خانم فررزی(مشاور تحصیلی) ☎️ ارتباط مستقیم با مشاور تحصیلی ?? ? ۰۲۱-۶۶۵۶۶۶۲۳ ? ۰۹۱۲۰۵۶۰۲۵۶ ? ارتباط با ادمین : @dini100admin ?www.dini100.ir ? @@dini100channel ?در ادامه نمونه کارنامه هایی از پذیرفته شدگان دراین رشته را قرار خواهیم داد. ?در ادامه نمونه کارنامه هایی از پذیرفته شدگان دراین رشته را قرارخواهیم داد...?????

 در تحلیل کارنامه فوق??? خواهیم داشت:

دوره ای که داوطلبان هرسه منطقه پذیرفته شده اندروزانه می باشدوهمانطور که قبلا گفته شد پذیرش در دوره های روزانه می تواندبصورت بومی(استانی،ناحیه ای،قطبی)یا کشوری باشد. _شهر محل سکونت داوطلب منطقه۱اصفهان می باشدوجنسیت مرد. _شهر محل سکونت داوطلب منطقه۲یزد می باشدوجنسیت زن. _شهرمحل سکونت داوطلب منطقه۳بابل می باشدوجنسیت مرد. توجه!!! *در منطقه۱توع گزینش داوطلب بومی استانی است. *درمنطقه۲نوع گزینش داوطلب بومی استانی است‌. *درمنطقه۳نوع گزینش داوطلب کشوری است. ?تاثیر۲۵درصدی معدل کتبی دیپلم در کارنامه های: معدل داوطلب منطقه۱: ۱۸/۵۷ معدل داوطلب منطقه۲: ۱۵/۹۲ معدل داوطلب منطقه۳: ۱۴/۶۸ ?میانگین درصددروس عمومی در کارنامه های: منطقه۱: ۴۲% منطقه۲: ۴۱% منطقه۳: ۲۵% ?میانگین درصد دروس تخصصی در کارنامه های: منطقه۱: ۱۵% منطقه۲: ۹% منطقه۳: ۱۲% _دانشگاه هایی که داوطلبان هر سه منطقه پذیرفته شده انداز دانشگاه های برتر ارائه دهنده ی این رشته می باشند.اما با توجه به وضعیت این سه داوطلب(میانگین درصدهای کسب شده،رتبه ی کشوری،رتبه ی منطقه)می بینیم موردی که شانس قبولی در دانشگاه هایی با رتبه ی خوب را داده است نوع گزینش واستفاده از سهمیه ی منطقه می باشد. در کارنامه ی منطقه۱ درصد درس دینی با ضریب۳میانگین درصد دروس عمومی را با توجه به درصد کسب شده در سایر دروس عمومی تا حد قابل توجه ای افزایش داده است. در کارنامه ی منطقه۱و۲ در مقایسه باهم می بینیم که در میانگین درصدکسب شده توسط دروس عمومی تفاوت چشمگیری است ودر کارنامه ی داوطلب منطقه۳کسب درصد صفر جبران ناپذیراست ومیانگین درصد دروس تخصصی را تا حد زیادی کاهش داده است. اما می بینیم که تفاوت میانگین درصد دورس تخصصی منطقه۲و۳ اندک است واین تفاوت را درس ریاضی با ضریب۴ایجاد کرده است.ومی بینیم درصد این درس به عنوان درس تخصصی اصلی چه تاثیری بر رتبه ی کشوری داشته ورتبه ی کشوری را تا چه حدی کاهش داده است ونتیجه را متفاوت کرده است. ☎️ ارتباط مستقیم با مشاور تحصیلی ?? ? ۰۲۱-۶۶۵۶۶۶۲۳ ? ۰۹۱۲۰۵۶۰۲۵۶ ? ارتباط با ادمین : @dini100admin ?www.dini100.ir ? @dini100channel [/av_textblock]

کارنامه کنکور با تحلیل خانم فرزی

[av_textblock size='' font_color='' color='']

?آشنایی با رشته ی مهندسی معدن(کارشناسی):

?با شنیدن نام معدن همه به یادغارهای پراز سنگ های با ارزش می افتند. به هرآنچه که به شکل بالقوه در طبیعت وجود داردکانسارمی گوییم.چیزی که در عامه به کشف معدن معروف است.در واقع کشف کانساراست.پس از بهره برداری از کانساراز نظرفنی واقتصادی بررسی می شودودرصورت مناسب بودن همه ی شرایط معدن طراحی می شود.در واقع به صرفه ترین راه رسید به ماده ی معدنی است که مشخص می کندتشکیل وطراحی معدن به صرفه است یا خیر.پس از طراحی وانجام حفریات آماده سازی واحداث شبکه ی معدن(که عمدتا سالها طول می کشد)کانسارموردنظررا می توان معدن نامید. این یک تصور اشتباه است که مهندس معدن تنهادر معدن هافعالیت می کنند.در ادامه در باره ی حیطه ی کاری مهندسین معدن توضیح خواهیم داد. ?مهندسی معدن در مقطع کارشناسی دارای۳گرایش می باشدوبه مدت۴سال(۸ترم)آموزش داده می شود. ?گرایش های مهندسی معدن در مقطع کارشناسی: ۱-گرایش اکتشاف معدن مهندس معدن در گرایش اکتشاف پس از کشف معدن،نوع وشکل موادمعدنی را تعیین کرده وبه ارزیابی اقتصادی،میزان ذخیره وهمچنین چگونگی استخراج منابع معدنی می پردازد.دراین گرایش دانشجویان در باره مکانیک سنگ،ژئوفیزیک وزمین شناسی معدن مطالعه می کنند. ۲-گرایش استخراج معدن گرایش استخراج شامل عملیات حفاری وآتشباری به منظور خردکردن سنگ،بارگیری وباربری ودراغلب اوقات سنگ شکنی به منظوررساندن ابعاد کان سنگ به اندازه مناسب است.این عملیات می توانددر معادن روباز،زیرزمینی در موارد محدودی در دریا انجام گیرد. ۳-گرایش فرآوری مجموعه عملیاتی که روی مواد معدنی انجام می شود و در پایان تولید، محصولاتی به دست می آید که یا مستقیماً قابل عرضه در بازار وو یا آماده برای عملیات صنعتی هستند فرآوری مواد معدنی نامیده می شود. ?ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر: بعدازفارغ التحصیلی در مقطع کارشناسب امکان ادامه تحصیل در دوره ی کارشناسی ارشدودکترای تخصصی برای این رشته امکان پذیراست. گرایش های کارشناسی ارشدمهندسی معدن: -مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی -مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن -مهندسی معدن گرایش استخراج معدن -مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ ?فرصت های شغلی: مهندسی معدن جزو مشاغل سخت به شمار می آیدچون بخشی از کار مهندسی معدن مانندنقشه برداری در زیرزمین انجام می شودافرادی که به این شغل وارد می شوند بایدتوان کار وتحمل شرایط سخت آن را داشته باشندواز نظرجسمی توانایی خوبی داشته وقدرت کار درمعدن راکه بیشتردر خارج از شهروگاه در نقاط دورافتاده قرارداردرا داشته باشندبه همین دلیل بیشتر دانشجویان دختر این رشته به غیراز تعدادمعدودی از آن هاکه در آزمایشگاه هاومراکز طراحی معدن فعالیت می کنندبا مشکلات کاری روبه رو می شوند. مهندسین معدن علاوه برعضویت در نظام مهندسی معدن وگرفتن مسئولیت فنی معادن،مهندسین معدن می تواننددر اجراب پروژه هاب عمرانی مثل سدسازی درپروژه های زیرزمینی مانندمترووتونل وکانال های انتقالی آب،جاده ای کوهستانی،نفت وگاز،سازمان های فضایی انرژی اتمی در کشف اورانیوم،وزارت راه وترابری و...نیز فعالیت می کنندزیرا مهندس معدن توانایی واطلاعات زیادی در حیطه زمین شناسی وعلوم زمین دارندودر هر فعالیت مرتبط با این حوزه توانایی فعالیت دارند‌. ?از دانشگاه های برتراین رشته: می توان به دانشگاه تهران-دانشگاه صنعتی امیرکبیرودانشگاه صنعتی شاهروداشاره کرد. تهیه وتنظیم:خانم فررزی(مشاور تحصیلی) ☎️ ارتباط مستقیم با مشاور تحصیلی ?? ? ۰۲۱-۶۶۵۶۶۶۲۳ ? ۰۹۱۲۰۵۶۰۲۵۶ ? ارتباط با ادمین : @dini100admin ?www.dini100.ir ? @dini100channel ?در ادامه نمونه کارنامه هایی از پذیرفته شدگان دراین رشته را قرار خواهیم داد. ?در ادامه نمونه کارنامه هایی از پذیرفته شدگان دراین رشته را قرارخواهیم داد...?????

 در تحلیل کارنامه فوق??? خواهیم داشت:

دوره ای که داوطلب منطقه۱و۲پذیرفته شده اندروزانه می باشدوهمانطورکه قبلاگفته شدپذیرش در دوره های روزانه می تواندبومی(استانی،ناحیه ای،قطبی)یا کشوری باشد.اما دوره ای که داوطلب منطقه۳پذیرفته شده است نوبت دوم(شبانه)می باشدوپذیرش در این دوره هافقط به صورت گزینش بومی استانی است. _شهرمحل سکونت داوطلب منطقه۱تهران می باشدوجنسیت مرد. _شهرمحل سکونت داوطلب منطقه۲اسلامشهرمی باشدوجنسیت مرد. _شهرمحل سکونت داوطلب منطقه۳فامنین می باشدوجنسیت مرد. توجه!!! *در منطقه۱نوع گزینش داوطلب بومی استانی است. *درمنطقه۲نوع گزینش داوطلب بومی ناحیه ای است. *در منطقه۳نوع گزینش داوطلب بومی استانی است. ?تاثیر۲۵درصدی معدل کتبی دیپلم در کارنامه های فوق: معدل داوطلب منطقه۱: ۱۴/۵۸ معدل داوطلب منطقه۲: ۱۸/۶۲ معدل داوطلب منطقه۳: ۱۴/۳۹ ?میانگین درصددروس عمومی در کارنامه های: منطقه۱: ۳۵% منطقه۲: ۶۳% منطقه۳: ۳۱% ?میانگین درصددروس اختصاصی در کارنامه های: منطقه۱: ۸% منطقه۲: ۴۵% منطقه۳: ۴% _رشته ی مهندسی معدن به دلیل سختی کاری که داردازبین داوطلبان زن پذیرش کمتری داردوهمین موجب می شودظرفیت پذیرش برای داوطلبان مردکه این رشته را انتخاب می کنند.بالا باشد. نوع گزینش،استفاده از سهمیه مناطق همگی در قبولی این داوطلبین نقش بسزایی دارند.اما بایدتوجه داشته باشیم علاقه ی داوطلب یکی از مواردمهم در انتخاب رشته می باشددر کارنامه های فوق داوطلب منطقه۲ امکان انتخاب آزادانه برای رشته های سطح بهتر را نیز دارد. در کارنامه ی منطقه۱و۳عملکردهردوداوطلب ضعیف وتقریبامشابه هم است اما درکارنامه ی منطقه۳تاثیردرصدمنفی درس شیمی را در رتبه ی منطقه ورتبه ی کشوری می بینیم وبین رتبه های این دو کارنامه تفاوت چشمگیری است.وانتخاب را برای داوطلب محدودکرده است.چون درس شیمی در رشته ی ریاضی انحراف معیار داردبنابراین درصدمنفی آن جبران ناپذیراست واین داوطلب فقط شانس پذیرش در دوره های نوبت دوم(شبانه)را پیدا کرده است. ☎️ ارتباط مستقیم با مشاور تحصیلی ?? ? ۰۲۱-۶۶۵۶۶۶۲۳ ? ۰۹۱۲۰۵۶۰۲۵۶ ? ارتباط با ادمین : @dini100admin ?www.dini100.ir ? @dini100channel [/av_textblock]

کارنامه کنکور با تحلیل خانم فرزی

[av_textblock size='' font_color='' color='']

?آشنای با رشته ی مهندسی نفت(کارشناسی):

?نفت،طلای سیاه! عصرامروزبدون چرخه های اقتصادی نفت از حرکت باز می ایستد.حیات انسان های روی کره ی زمین دائما در حال جنب وجوش هستند،حرکت کوچکترین وسایل نقلیه تا بزرگترین هواپیماها،انواع موادمصنوعی،پلاستیک ها،صنایع پتروشیمی،چسب هاوفرآورده های دارویی همه وهمه جزیی از مزایای این طلای سیاه است. ?مهندسی نفت در مقطع کارشناسی دارای۴گرایش می باشدوبه مدت۴سال(۸ترم)آموزش داده می شود. ?گرایش های مهندسی نفت در مقطع کارشناسی: ۱-گرایش مهندسی اکتشاف اولین مرحله از فرآیندبهره برداری از نفت،پیداکردن حوزه های نفت خیز است که توسط وسایل مخصوصی از قبیل لرزه نگار صورت می گیرد.طریقه ی عملکرداین دستگاه این است که امواج صوتی رابه اعماق زمین فرستاده وبا پردازش وتفسیرامواج برگشتی به وجود حوزه های نفتی پی می برند. این گرایش ارتباط تنگاتنگی با رشته ی زمین شناسی دارد. ۲-گرایش مهندسی حفاری این گرایش در واقع از لحاظ زمانی بعداز گرایش اکتشاف می باشد.پس از کشف حوزه های نفت خیز توسط لرزه نگارها،متخصصین این گرایش محل را ارزیابی کرده تا تکنولوژی وتجهیزات موردنیاز برای حفاری را فراهم کنند‌.طراحی این تجهیزات وارزیابی صرفه ی اقتصادی حفاری یک چاه نفت به عهده ی این متخصصان می باشد.یک مهندس حفار روش هایی را ارائه می دهدکه هزینه حفاری را پایین وبازده کاررا بالامی برد. ۳-گرایش مهندسی مخازن نفت دانش مهندسی مخازن به این می مردازدکه ما در یک حوزه نفتی در اعماق زمین نثلادر عمق۲یا۳هزارمتری چه مقدار نفت وگاز داریم وچه مقداراز آن قابل بهره برداری می باشد.مهندسی نفت گرایش مخازن،نوع مخزن نفت یا گازوهمچنین فشار،دما وعمق آن تا سطح زمین را مشخص می کندزیرا این موارد در نحوه برداشت واستخراج نفت از مخازن تاثیردارد. ۴-گرایش مهندسی بهره برداری از منابع نفت امروزه اکثر مخازن نفت کشورما دچار افت فشار شده اند،به همین دلیل نفت به صورت طبیعی به سطح زمین نمی رسدوحضور مهندسین بهره برداری از منابع نفت،یک ضرورت اجتناب ناپذیراست.متخصصانی که با استفاده از روش های علمی ترواصولیتر از مخازن نفتی بهره برداری می کنند. ?ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر: بعداز فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی امکان ادامه تحصیل در دوره ی کارشناسی ارشدودکترای تخصصی برای این رشته امکان پذیراست. گرایش های کارسناسب ارشدمهندسی نفت: - مهندسی اکتشاف نفت - مهندسی حفاری وبهره برداری نفت - مهندسی مخازن هیدروکربوری - مهندسی ابزار دقیق واتوماسیون در صنایع نفت ?فرصت های شغلی: خوش بختانه کشورما که در دل خلیج نفت خیزفارس قرارداردوبه عنوان یکی از منابع ومعادن بزرگ نفت وگاز جهان به شمار می رود.به همین دلیل بازارکار وفضای لازم برای گسترش وپرورش این رشته وجوددارد. برخلاف تصور اشتباه درباره فضای کار مربوط به این رشته که مهندس نفت لزوما در مناطقی مانند عسلویه وبوشهر کار می کند.اما می توان گفت مهندس نفت می تواند در شرکت های معتبردر شهرهای بزرگ مثل تهران هم کار داشته باشد.اگرچه در مناطق نفت خیز موقعیت شغلی بیشتر است ومی توانند به صورت قراددادی درآن مناطق مشغول کار شوند. امادر صنعت نفت مهندسین نفت می تواننددر ادارات به صورت نوبت های مختلف کار کنند. متوسط حقوق پرداختی به مهندسین نفت از متوسط حقوق پرداختی سایرمشاغل در ایران بالاتر است. توجه!!!به دلیل این که نوع کار فارغ التحصیلان این رشته سنگین است ومحیط کارشان خارج از شهراست،دانش جویان این رشته بیشتراز بین داوطلبان انتخاب می شوند.برای مثال یک مهندس حفاری در وزارت نفت باید۱۵روز خارج از شهر ودوراز خانواده وسپس یک هفته مرخصی دارد‌. ?رشته مهندسی نفت در دانشگاه صنعت نفت در سال۱۳۷۸دایرشدوهم اکنون این رشته در دانشگاه های زیرتدریس می شود: ۱-دانشگاه تهران ۲-دانشگاه حکیم سبزواری ۳-دانشگاه شیراز ۴-دانشگاه صنعت نفت ۵-دانشگاه امیرکبیر ۶-دانشگاه شریف ?از دانشگاه های برتر این رشته: می توان به دانشگاه های تهران،امیرکبیروصنعتی شریف اشاره کرد. مرحوم" مهندس حسین گلپایگانی" را پدر حفاری صنعت نفت ایران نامیدند. تهیه وتنظیم:خانم فررزی(مشاور تحصیلی) ☎️ ارتباط مستقیم با مشاور تحصیلی ?? ? ۰۲۱-۶۶۵۶۶۶۲۳ ? ۰۹۱۲۰۵۶۰۲۵۶ ? ارتباط با ادمین : @dini100admin ?www.dini100.ir ? @dini100channel ?در ادامه نمونه کارنامه هایی از پذیرفته شدگان دراین رشته را قرار خواهیم داد. ?در ادامه نمونه کارنامه هایی از پذیرفته شدگان دراین رشته را قرارخواهیم داد...?????

 در تحلیل کارنامه فوق??? خواهیم داشت:

در تحلیل کارنامه فوق???خواهیم داشت: دوره ای که داوطلبان هرسه منطقه پذیرفته شده اندروزانه می باشد،وهمانطور که قبلا گفته شد پذیرش در دوره های روزانه می تواندبومی(استانی،ناحیه ای،قطبی)یا کشوری باشد. _شهرمحل سکونت داوطلب منطقه۱تهران می باشدوجنسیت مرد. _شهرمحل سکونت داوطاب منطقه۲اراک می باشدوجنسیت مرد. _شهرمحل سکونت داوطلب منطقه۳قائنات می باشدوجنسیت مرد. توجه!!! *در منطقه۱نوع گزینش رادطلب بومی استانی است‌. *در منطقه۲نوع گزینش داوطب بومی ناحیه است. *در ن منطقه۳نوع گزینش داوطلب کشوری است. ?تاثیر۲۵درصدی معدل کتبی دیپلم در کارنامه های فوق: معدل داوطلب منطقه۱: ۱۹/۵۵ معدل داوطلب منطقه۲: ۱۹/۱۷ معدل داوطلب منطقه۳: ۱۸/۶۳ ?میانگین درصددروس عمومی در کارنامه های: منطقه۱: ۷۹% منطقه۲: ۶۸% منطقه۳: ۴۹% ?میانگین درصددروس اختصاصی در کارنامه های: منطقه۱: ۶۰% منطقه۲: ۵۱% منطقه۳: ۳۰% _بیشترین متقاضی این رشته بنا به شرایط کاری سخت از بین داوطلبان مرد می باشدواز طرفی به دلیل شرایط خاص دوره های کاری این رشته بنابراین اکثرداوطلبان هنگام انتخاب این شرایط را ملاک قرارمی دهند واز بین داوطلبان مردهم بازعده ی خاصی این رشته راانتخاب می کنند. اما مسئله ای که هست این است که از بین دانشگاه های کشور فقط عده ی معدودی این رشته را ارائه می دهند که این مسئله تا حدودی امکان انتخاب آزادانه را از داوطلب می گیرد. در کارنامه های فوق می بینیم رتبه ی منطقه هرسه داوطلب سه رقمی است. که امتیاز هردرس بخاطرضریب واهمیتی که دارنددر کارنامه منطقه۱ میانگین درصددروس عمومی ودرصددروس تخصصی فیزیک در کارنامه ی منطقه۲ درصددرس زبان ودینی ودرصددروس تخصصی فیزیک ودرکارنامه ی منطقه۳سهمیه ی منطقه این امکان را به داوطلب داده است‌.البته نمی توان تاثیرمعدل را در سه کارنامه نادیده گرفت. ☎️ ارتباط مستقیم با مشاور تحصیلی ?? ? ۰۲۱-۶۶۵۶۶۶۲۳ ? ۰۹۱۲۰۵۶۰۲۵۶ ? ارتباط با ادمین : @dini100admin ?www.dini100.ir ? @dini100channel [/av_textblock]

کارنامه کنکور با تحلیل خانم فرزی

[av_textblock size='' font_color='' color='']

?آشنایی بارشته ی مهندسی پزشکی(کارشناسی):

?مهندسی پزشکی یک تخصص بین رشته ای است.که علاوه برکاربردهای زیادآن در تشخیص ودرمان ،ارتباط نزدیکی با بسیاری از علوم دیگر دارد.این امر باعث افزایش پیچیدگی وجذابیت حوزه مهندسی پزشکی شده است‌. رشته ی مهندسی پزشکی یک رشته ی نوظهورمی باشدودر سال های اخیرموجب پیشرفت در زمینه ی مراقبت های پزشکی بوده است.از جمله علل اصلی آن می توان پیوند بین دوفضای مهندسی وپزشکی دانست.باتوجه به نگرش های گوناگون فضای پزشکی ومهندسی،هم کاری این دورشته موجب نتابج مفیدوپرثمری شده است. به دلیل جدیدبودن این حوزه بسیاری از زمینه های شغلی به تحقیقیات واختراع روش هاوابزارهای پزشکی مربوط می شود پس برای موفقیت دراین رشته خلاقیت ونوآوری لازمه ی کار است.وهمچنین بایدبه کارهای تحقیقاتی علاقه مند باشید. ?یکی از تصورات اشتباه درباره ی این رشته این است که تمامی دروس پزشکی را بایدمطالعه کنندالبته دروسی مانندفیزیولوژی وآناتومی دراین رشته تدریس می شوداما نه به گستردگی مطالبی که در رشته های علوم پزشکی گفته می شود. ?رشته ی مهندسی پزشکی در مقطع کارشناسی در ایران دارای سه گرایش می باشد.ودر مدت۴سال(۸ترم)آموزش داده می شود. ?گرایش های مهندسی پزشکی در مقطع کارشناسی: ۱-بیومکانیک بیومکانیک عبارت است از تحلیل مکانیکی ارگان های موجودات زنده.دربیومکانیک می توان حرکت انسان ویا سایرجانوران را تحلیل کردواز این علم برای بیوروباتیک ویا ساخت اعضا واندام های مصنوعی الگوگرفت ویا به بحث های ارگونومی وهدایت صحیح ورزشکاران پرداخت. ۲-بیوالکتریک گرایش بیوالکتریک در مهندسی پزشکی در برگیرنده ی یکی از گسترده ترین حوزه های تحقیقاتی در بین گرایش های درون دانشکده ای می باشد.از حوزه های تحقیقاتی این گرایش می توان به موارد زیر اشاره کرد: _پردازش سیگنال های حیاتی _پردازش صوت وگفتاروطراحی سیستم های گفتار درمانی وکمک همراه معلولین گفتاری _مدل سازی سیستم های بیولوژیک _طراحی بخش های الکترونیکی وکنترل اعضاءواندام مصنوعی وساخت وسایل توان بخشی است. ۳-بیومتریال در حال حاضرموادمصرفی در بدن را می توان به گروه های فلزات،پلیمرها،سرامیک هاوموادمرکب دسته بندی کرد. کاربردبیومتریال هاتابع ومتاثراز واکنش ماده وبدن بوده وبایداساسا زیست سازگار باشند.بدیهی است پژوهش درزمینه روش های نوین فن آوری،منجربه تهیه وسنتز موادمدیکال گردیده است.بیوپلیمرها،بیوسرامیک ها،بیوفلزها ازاولویت های کاربردی این حوزه می باشند. ?ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر: بعداز فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی امکان ادامه تحصیل در دوره ی کارشناسی ارشد ودکترای تخصصی برای این رشته امکان پذیراست. گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی در ایران: -مدل های سیستم های فیزیولوژی -مهندسی ورزش -ابزار دقیق درمهندسی پزشکی -مهندسی پزشکی بالینی -پردازش تصاویرپزشکی -مهندسی توانبخشی -مهندسی بیوالکتریک -مهندسی بیومکانیک _مهندسی بیومواد -مهندسی بافت ?فرصت های شغلی: حدود۸۰%صنعت پزشکی کشور ما را تجهیزات پزشکی تشکیل می دهد.اکثر فارغ التحصیلان مهندسی پزشکی جذب حوزه خرید وفروش تجهیزات پزشکی می شوندبنابراین لازم است با بازاریابی وفروش آشنایی داشته باشند.همچنین درصورت علاقه به آموزش ومدارک تحصیلی لازم،فارغ التحصیلان مهندسی پزشکی می توانند در دانشگاه هاومراکز آموزس عالی به آموزش وتدریس وپژوهش بپردازند. البته به دلیل نوظهور بودن این رشته مشکلاتی در زمینه ی بازار کار برای این رشته وجود دارد.اما اگر می خواهیددر این رشته درآمد خوبی داشته باشیدبایددریک شرکت فروشنده ی خوبی باشیدویا اینکه هیئت علمی دانشگاه باشید. ?از دانشگاه های برتر این رشته: می توان به دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشگاه اصفهان-دانشگاه صنعتی همدان ودانشگاه شیخ بهایی اصفهان اشاره کرد. تهیه وتنظیم:خانم فررزی(مشاور تحصیلی) ☎️ ارتباط مستقیم با مشاور تحصیلی ?? ? ۰۲۱-۶۶۵۶۶۶۲۳ ? ۰۹۱۲۰۵۶۰۲۵۶ ? ارتباط با ادمین : @dini100admin ?www.dini100.ir ? @dini100channel ?در ادامه نمونه کارنامه هایی از پذیرفته شدگان دراین رشته را قرار خواهیم داد. ?در ادامه نمونه کارنامه هایی از پذیرفته شدگان دراین رشته را قرارخواهیم داد...?????

 در تحلیل کارنامه فوق??? خواهیم داشت:

در تحلیل کارنامه ی فوق???خواهیم داشت: دوره ای که داوطلب هر سه منطقه پذیرفته شده اند روزانه می باشدوهمانطور که قبلا گفته شد پذیرش در دوره های روزانه می تواندبومی(استانی،ناحیه ای،قطبی)یا کشوری باشد. _شهرمحل سکونت داوطلب منطقه۱تهران می باشدوجنسیت مرد. _شهرمحل سکونت داوطلب منطقه۲کرج می باشدوجنسیت مرد _شهرمحل سکونت داوطلب منطقه۳ایلام می باشدوجنسیت مرد. توجه!!! *در منطقه۱نوع گزینش داوطلب بومی استانی است. *در منطقه۲نوع گزینش داوطلب بومی ناحیه است. *در منطقه۳نوع گزینش داوطلب کشوری است. ?تاثیر۲۵درصدی معدل کتبی دیپلم درسه کارنامه فوق: معدل داوطلب منطقه۱: ۱۹/۲۴ معدل داوطلب منطقه۲: ۱۹/۳۱ معدل داوطلب منطقه۳: ۱۸/۸۴ ?میانگین درصد دروس عمومی در کارنامه های: منطقه۱: ۷۹% منطقه۲: ۷۹% منطقه۳: ۶۵% ?میانگین درصد دروس اختصاصی در کارنامه های: منطقه۱: ۵۷% منطقه۲: ۳۴% منطقه۳: ۳۱% _در کارنامه ی منطقه۱و۲در دروس عمومی عملکرد ۲داوطلب قوی می باشداما در این دو کارنامه تفاوت میانگین درصد دروس اختصاصی چشمگیراست تا جایی که در کارنامه منطقه۲رتبه کشوری چهاربرابرشده است.با توجه به این که میانگین درصد کسب شده توسط داوطلبان رشته ریاضی برای درس شیمی منفی است واین درس دارای انحراف معیار می باشداما داوطلب منطقه۱نسبتا متوسط عملکرده است وامتیاز این درس نیزحائزاهمیت است. در منطقه۳داوطلب از سهمیه ی منطقه۳استفاده کرده است وتوانسته اند گزینش کشوری انجام دهندبا وجود اینکه میانگین درصد دروس عمومی واختصاصی داوطلب منطقه۲بهتر است اما امتیازمنطقه۳موجب شده که رتبه منطقه داوطلب منطقه۳بهتر باشد. دانشگاه امیرکبیراز دانشگاه های برتر درحوزه ی رشته ی مهندسی پزشکی می باشدکه می بینیم که میانگین بین رتبه۵۰۰۰تا۶۰۰۰می تواند در دوره ی روزانه این رشته مشغول به تحصیل شود. اما دقت داشته باشید بحث انتخاب رشته بحث بسیار مهمی است وبرای هر داوطلب منحصر به فردبوده وبا توجه به اطلاعات موجود در کارنامه وشرایط موجودداوطلب صورت میگیرد.ودراین جا ماکلیت کاررا موردبررسی قرارمی دهیم. ☎️ ارتباط مستقیم با مشاور تحصیلی ?? ? ۰۲۱-۶۶۵۶۶۶۲۳ ? ۰۹۱۲۰۵۶۰۲۵۶ ? ارتباط با ادمین : @dini100admin ?www.dini100.ir ? @dini100channel [/av_textblock]

کارنامه کنکور با تحلیل خانم فرزی

[av_textblock size='' font_color='' color='']

?آشنایی با رشته ی بینایی سنجی(کارشناسی):

?چشم ظریف ترین وحساسترین عضو بدن می باشد که کوچکترین آسیب به آن می تواند صدمات جبران ناپذیری داشته باشد. تقریبا۴۰%ازافرادبالای۳۵سال به بیماری های چشم نظیرپیرچشمی،آب مروارید،کاهش بینایی و... مبتلا هستندکه با چک آپ سالانه می توان از شدت یافتن این بیماری ها جلوگیری کردواین کار بر عهده اپتومتریست هامی باشد. ? متاسفانه تصور اشتباهی که اغلب مردم درباره ی این رشته دارند این است که کارشناسان بینایی سنجی تنهانمره ی چشم را با استفاده از دستگاه تعیین می کنندودر زمینه های دیگر تنها چشم پزشکان امر درمان را برعهده دارند.از مشکلات مرتبط با بینایی سنجی در کشور ما این است که مردم شناخت کافی از بینایی سنج و وظایف آن ندارند.این عدم شناخت باعث شده است در اکثرمواردبرای هرنوع اختلالات مشکلات بینایی به جای مراجعه به بینایی سنج،به چشم پزشک مراجعه کنند. ?تفاوت کار بینایی سنج با پزشک متخصص چشم چیست؟؟؟ بینایی سنجی در دوره فوق لیسانس ودکترا دارای گرایش های تخصصی مانندناهنجاری های دید،تمرینات اپتومتریک،وسایل کمک بینایی(کمک به بیماران کم بینا)وتجویزلنزهای نامرئی است.یعنی یک متخصص بینایی سنج در این زمینه ها،اطلاعات تخصصی تر وبیشتری نسبت به یک چشم پزشک دارد.البته کاردر این دوحوزه هم پوسانی زیادی داردونمی توان به راحتی مرزآن هارا تفکیک کرد. بررسی علل عیوب انکساری چشن وکاهش بینایی بیشتردر حیطه ی کار اپتومتریست هاست واختلالات ساختارچشم وکره آن بیشتر در حیطه ی فعالیت جراحان چشم می باشد. ?رشته ی بینایی سنجی در مقطع کارشناسی به مدت۴سال(۸ترم)آموزش داده می شود. _۲۰واحد دروس عمومی _دروس پایه(شیمی،تشریح واعصاب،بیوشیمی،فارماکولوژی،فیزیولوژی عمومی،فوریت های چشمی،آسیب شناسی،کمک های اولیه چشمی) _۷۳واحد دروس تخصصی بعداز گذراندن دروس پایه(اپتومتری۱و۲و۳،آزمایشگاه اپتیک۱و۲،عدسی های تماسی،اپتومتری کودکان وسالمندان) توجه!!!از دروس سخت این رشته که دانشجویان با آن مشکل دارنداپتومتری واپتیک می باشد. ?ادامه ی تحصیل در مقاطع بالاتر: بعداز گذراندن دوره ی کارشناسی در مقطع کارشناسی ارشد ودکترای تخصصی بینایی سنجی می توان این رشته رابه صورت تخصصی تر ادامه داد. *رشته ی بینایی سنجی *رشته ی مهندسی پزشکی *رشته ی اپیدمیولوژی *رشته ی ارزیابی فناوری سلامت ?فرصت های شغلی: متاسفانه به علت عدم آگاهی وشناخت از وظایف یک اپتومتریست بازکار یک متخصص بینایی سنجی رکورد داردچرا که اکثر مردم برای مشکلات بینایی خودبه چشم پزشکان مراجعه می کنند. کارشناسان این رشته در صورت داشتن شرایط لازم می توانند با اخذ مجوزهای لازم دفتر کار شخصی داشته باشند. یکی از فعالیت های اصلی اپتومتریست ها،بررسی بیماری های عیوب انکساری چشم وتجویزوفروش عینک های طبی می باشد. فارغ التحصیلان این رشته با مدارک بالاتر می توانند به عنوان هیئت علمی در دانشگاه به فعالیت بپردازند. فارغ اتحصیلان این رشته برای دایرکردن مطب شخصی مشکلی از نظر مجوز قانونی ندارند امابرای موفقیت در این رشته علاوه برعلاقه مندی کامل برای بهبود سلامت دیگران بایدپشتوانه ی مالی وآگاهی داشتن از آخرین تجهیزات وروش های علمی ومهارت های ارتباطی مناسب از شرایط ضروری را داشته باشند. ?دانشگاه های برتر که در این رشته پذیرش دانشجو دارند: می توان به دانشگاه های علوم پزشکی شهیدبهشتی،علوم پزشکی ایران،علوم پزشکی زاهدان ومشهداشاره کرد. تهیه وتنظیم خانم فرزی(مشاور تحصیلی) ☎️ ارتباط مستقیم با مشاور تحصیلی ?? ? 021-66566623 ? 09120560256 ? ارتباط با ادمین : @dini100admin ?www.dini100.ir ? @@@dini100channel ?در ادامه نمونه کارنامه هایی از پذیرفته شدگان دراین رشته را قرار خواهیم داد. ?در ادامه نمونه کارنامه هایی از پذیرفته شدگان دراین رشته را قرارخواهیم داد...??????

 در تحلیل کارنامه فوق??? خواهیم داشت:

دوره ای که داوطلبان هرسه منطقه پذیرفته شده اند روزانه می باشدوهنانطور که قبلا گفته شد پذیرش در دوره های روزانه می تواند بومی(استانی،ناحیه ای،قطبی)یا کشوری باشد. _شهر محل سکونت داوطلب منطقه۱مشهدمی باشدوجنسیت زن. _شهرمحل سکونت داوطلب منطقه۲نیشابور می باشدوجنسیت زن. _شهر محل سکونت داوطلب منطقه۳گچساران می باشدوجنسیت زن. توجه!!! *درمنطقه۱نوع گزینش داوطلب بومی استانی است. *در منطقه۲نوع گزینش داوطلب بومی قطبی است. *در منطقه۳نوع گزینش داوطلب کشوری است. ?تاثیر۲۵درصدی معدل کتبی دیپلم در کارنامه های فوق: معدل داوطلب منطقه۱: ۱۷/۸۴ معدل داوطلب منطقه۲: ۱۹/۷۳ معدل داوطلب منطقه۳: ۱۹/۷۱ ?میانگین درصد دروس عمومی در کارنامه های: منطقه۱: ۴۵% منطقه۲: ۵۰% منطقه۳: ۶۶% ?میانگین درصددروس اختصاصی در کارنامه های: منطقه۱: ۲۰% منطفه۲: ۳۶% منطقه۳: ۳۱% _در منطقه۱عملکرد داوطلب در دروس عمومی پایین تر از حدمتوسط است ودر دروس اختصاصی نسبتا ضعیف عمل کرده است ورتبه ی کشوری داوطلب تقریبا۳برابررتبه ی منطقه می باشداما موردی که امکان پذیرش در دوره ی روزانه را به این داوطلب داده است نوع گزینش آن است زیرا با این رتبه امکان پذیرش کشوری وپذیرش در دوره ی روزانه برای این داوطلب امکان پذیرنبود.زیرا در گزینش های استانی نزدیک به۸۰%ظرفیت واولویت با تعدادشرکت کنندگانی است که از این استان این رشته را انتخاب می کنند. _در کارنامه های منطقه۲و۳ می بینیم میانگین درصد دروس عمومی داوطلب منطقه۳بیشتر است ومعدل هر دو داوطلب درهردومنطقه تقریبا برابراست اماهمین تفاوت اندک میانگین درصد دروس اختصاصی رتبه ی کشوری داوطلب منطقه ۲را نسبت به داوطلب منطقه۳متفاوت کرده است.که می توان گفت تاثیراصلی را درس فیزیک داشته است زیرا تفاوت درصد این درس دردوکارنامه چشگیراست باوجود این که ضریب درس فیزیک در زیرگروه۱که این رشته قراردارد۲است اما چون اکثر داوطلبان تجربی با این درس میانه ی خوبی ندارند کسب درصد بالا در این درس به داوطلب امتیاز ویژه می دهد. ☎️ ارتباط مستقیم با مشاور تحصیلی ?? ? 021-66566623 ? 09120560256 ? ارتباط با ادمین : @dini100admin ?www.dini100.ir ? @@dini100channel [/av_textblock]
کانال تلگرام حرف آخر در تبریزعضویت
+