برچسب- معرفي رشته‌ي مکانيک

معرفي رشته‌ي مهندسي مکانيک دانشگاه شريف ازنگاه رتبه ۱۳۸ کنکور

مهدي موسايي دانشجوي مهندسي مکانيک شريف- رتبه۱۳۸کنکور سال ۹۱

معرفي رشته‌ي مهندسي مکانيک :

دانشگاه صنعتي شريف مطرح ترين دانشگاه ايران مي باشد و رشته ي مهندسي مکانيک اين دانشگاه همواره مورد استقبال دانش آموزان برتر کشور بوده است .در دانشکده ي مهندسي مکانيک که با سابقه ترين دانشکده ي اين دانشگاه ميباشد، اين رشته در ۴ گرايش ارايه ميشود که عبارتند از:

۱)طراحي جامدات:هدف از اين گرايش تربيت متخصصاني ميباشد که بتوانند در مراکز توليد و کارخانه ها اجزا و مکانيزم ماشين الات مختلف را طراحي کنند.

۲)حرارت و سيالات:اين گرايش مربوط به بکار بردن علوم مربوط جهت طرح و محاسبه اجزا سيستم هايي که اساس آنها بر تبديل انرژي و انتقال حرارت و جرم است ميباشد.

۳)ساخت و توليد:هدف اين گرايش پرورش متخصصاني است که با استفاده از تکنولوژي مربوط به ابزار سازي و ريخته گري و … طراح کارخانه و واحد هاي توليدي صنعتي که در زمينه ساخت و توليد ماشين آلات هستند، باشند.

۴)مهندسي دريا: اين گرايش که فقط در دانشگاه صنعتي شريف ارايه ميشود مربوط به کشتي سازي و در زمينه طراحي بدنه ،سيستم هاي پيشرانه ،پايداري کشتي در مقابل امواج و… ميباشد.

با توجه به روند توسعه و پيشرفت کشور اين رشته داراي بازار کاري مناسبي ميباشد و به عبارتي يک مهندس مکانيک کارامد هيچگاه بيکار نميماند.

دانشکده ي مکانيک شريف داراي روابط علمي مناسبي با ديگر دانشکده هاي مکانيک مانند آلبرتا(کانادا)و … دارد که اين به نوبه خود باعث ارتقاي علمي اين دانشکده شده است.

موسسه حرف آخر

ادامه مطلب ...